En hållbar investering för små och medelstora företag


Är du egenföretagare, arbetar på kommun, bank eller hjälper du andra att utveckla sin verksamhet?

Framtidens Solel är projektet som ger inspiration och tips på hur du kan använda solel för att stärka ditt företag. Vi är finansierade av EU’s regionalfond och drivs genom olika aktörer i Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Östergötland.

Här hittar du alla kontakter.

På hemsidan får du information om hur du installerar solel, vilka bidrag som finns och vilka regler som behöver följas. Du kan även läsa om andra som investerat i solel. Här publiceras krönikor om aktuella frågor och nyheter. Det finns också en kalender med solelsaktiviteter som man gärna får ta del av.

Hemsidan uppdaterades senast 2020-05-20.


 

KRÖNIKA

Vad händer med solelen när krisen kommer?

Med en större andel variabel elproduktion och elektrifiering i samhället tror många att det kommer att behövas mer flexibilitet på elnätet i framtiden. Men vad händer om elnätets robusthet inte räcker till och det blir allt vanligare med strömavbrott?

LÄS HELA KRÖNIKAN Mer
Ylva Gullberg
Koordinator Region Örebro län
inom Framtidens Solel

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev Nytt under solen skickas ut fyra gånger om året. Anmäl dig här:

Solkartor

9 nya e-learning-filmer om solel!

NYHETER

Solelstrategi och planering för kommuner i östra Mellansverige

Solelstrategi och planering för kommuner i östra Mellansverige

Solel utvecklas i Sverige som aldrig förr, men hänger våra kommuner med i den utvecklingen? Och vad kan och behöver göras för att komma ännu längre? Med lite över 60 deltagare uppkopplade på länk, genomförde Energikontoret Östergötland genom ett samarbete mellan projektet Framtidens solel i ÖMS och Östergötlands kapacitetsbyggande nätverk ett webinairum på temat; solelstrategi och planering för östra Mellansveriges kommuntjänstepersoner. ...

Med egenproducerad el ökar motståndskraften vid kris

Med egenproducerad el ökar motståndskraften vid kris

11–17 maj pågår krisberedskapsveckan, en årlig informationskampanj som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I år infaller kampanjen mitt under den pågående coronapandemin, som med sin dramatiska effekt på det svenska samhället visar hur viktigt det är att kunna hålla näringslivsverksamhet flytande även under kris. Ökad motståndskraft är en av fördelarna med egenproducerad el – därför kan solceller öka krisberedskapen hos såväl verksamheter som privatpersoner och samhället i stort. ...

Energimyndigheten: Det ska vara enkelt att installera solceller

Energimyndigheten: Det ska vara enkelt att installera solceller

Behövs bygglov? Vilken taklutning är bäst? Och hur lång bli återbetalningstiden? Solceller är en god investering för små och medelstora företag som vill sänka sina långsiktiga kostnader, stärka sin konkurrenskraft och bli mer hållbara. Men att som beställare av solceller ställa rätt krav och tolka offerter kan vara en utmaning. Nu finns mallar som hjälper kommersiella aktörer vid inköp av solceller. ...

» Förtydligande om solcellsstödet i vårändringsbudgeten
» Så kan vi minska antalet felaktiga solcellsinstallationer
» Solenergi ökar i hela landet
» Information om coronaviruset för företag
» Sex vanliga myter om solenergi i Sverige
» "Jag vill verkligen rekommendera solel!"
» Viagården – första Folkets hus i Örebro län med solceller
VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

Vill du hitta leverantörer inom solenergitänster?

En bild som länkar till enkät om hemsidan.

KALENDER

tordag
4
juni

Webinarium: Tamarinden, Sveriges första hållbara stadsdel

Välkommen på webinarium om Örebros nya hållbara bostadsområde Tamarinden.  ...

MER PÅ GÅNG Mer

Kunskapsbanken. Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.

Media

Genom fas ett och två har Framtidens Solel fått en del publicitet. Här sammanställer vi sådant som varit i media.

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller?

Green Leaps informationsfilmer
Forskargruppen Green Leap på KTH har tagit fram fyra informationsfilmer som adresserar de vanligaste hindren. Se mer »