En hållbar investering för små och medelstora företag

Denna sida är till för dig som är företagare och som funderar på att investera i solel, antingen utifrån solel som affärsidé, minska dina energikostnader, eller för att stärka ditt varumärke som ett hållbart företag och vill få tips och råd kring detta. Sidan syftar också till att ge goda tips till andra aktörer såsom kommuner, banker, näringslivsfrämjande organisationer om hur de kan stödja ett hållbart företagande med utgångspunkt från den energi som solen ger upphov till.


 

KRÖNIKA

Effekt på elpriset när man går över till förnybart och installerar solel i större skala.

På den europeiska marknaden har det hänt en del på energifronten de senaste 10–15 åren. Kärnkraftverk har stängts, kolbrytning har stoppats, biobränslen används i större utsträckning, vindkraften har byggts ut, solel har installerats. Hur har detta påverkat elpriserna?

LÄS HELA KRÖNIKAN Mer


Fredrik Wedelstam & Sofie Orvestedt

 

Solkartor

 

Vårt nyhetsbrev Nytt under solen skickas ut 4 gånger om året. Anmäl dig här:

9 nya e-learning-filmer om solel!

NYHETER

Turistföretag gynnas av solel

Turistföretag gynnas av solel

Att solel är lönsamt i mindre företag har de senaste åren blivit en självklarhet. Det finns dock även andra orsaker till att genomföra en investering och det är bland annat att produktion av solenergi kan användas i ett företags hållbarhetsarbete samt nyttjas för att stärka varumärket och i marknadsföringen. ...

I maj kommer Soldagarna 2019 till Örebro län

I maj kommer Soldagarna 2019 till Örebro län

Under maj månad kommer Soldagarna 2019 till Örebro län. Här kommer aktiviteter för dig som vill lära dig mer om solenergi.  ...

Investeringar i solel går för långsamt

Investeringar i solel går för långsamt

I Örebro län har den installerade solcellseffekten ökat med 66 procent, men för att nå det regionala målet behövs betydligt mer. Nu uppmanar Nina Höijer (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län, kommunerna att öka sina satsningar på solel. Behovet av insatser har nu lyfts av flera medier.  ...

» Hinder för implementering av solcellsanläggningar i den byggda miljön
» Framtidens energismartaste företag
» Fortsatt stark ökning av solcellsmarknaden under 2017
» Solturnén lyste upp i höstmörkret
» Inbjudan: Framtidens energismartaste företag, 6 november
» Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller
» Almedalen 2018
VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

Vill du hitta leverantörer inom solenergitänster?

KALENDER

måndag
27
maj

Vad ger elbolagen för din solel? Lunchföredrag på Örebro Truckstop

Den 27 maj bjuder Energikontoret Region Örebro län in till en konferens med bland annat utställning av energismarta bilar. På lunchen bjuder vi på ett föredrag om vad olika elbolag ger för solelen du säljer på elnätet.  ...

MER PÅ GÅNG Mer

 

Kunskapsbanken. Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.

 

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller?

Green Leaps informationsfilmer
Forskargruppen Green Leap på KTH har tagit fram fyra informationsfilmer som adresserar de vanligaste hindren. Se mer »