En hållbar investering för små och medelstora företag

Denna sida är till för dig som är företagare och som funderar på att investera i solel, antingen utifrån solel som affärsidé, minska dina energikostnader, eller för att stärka ditt varumärke som ett hållbart företag och vill få tips och råd kring detta. Sidan syftar också till att ge goda tips till andra aktörer såsom kommuner, banker, näringslivsfrämjande organisationer om hur de kan stödja ett hållbart företagande med utgångspunkt från den energi som solen ger upphov till.


 

KRÖNIKA

Effekt på elpriset när man går över till förnybart och installerar solel i större skala.

På den europeiska marknaden har det hänt en del på energifronten de senaste 10–15 åren. Kärnkraftverk har stängts, kolbrytning har stoppats, biobränslen används i större utsträckning, vindkraften har byggts ut, solel har installerats. Hur har detta påverkat elpriserna?

LÄS HELA KRÖNIKAN Mer


Fredrik Wedelstam & Sofie Orvestedt

 

Solkartor

 

Vårt nyhetsbrev Nytt under solen skickas ut 4 gånger om året. Anmäl dig här:

9 nya e-learning-filmer om solel!

NYHETER

Slopat bygglov för solpaneler

Slopat bygglov för solpaneler

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Detta innebär att det i vissa fall inte längre kommer att behövas bygglov för solpaneler. ...

Solelkarta som visar antalet anläggningar och installerad effekt för Östergötland

Solelkarta som visar antalet anläggningar och installerad effekt för Östergötland

SCB har sedan 2016 erbjudit statistik över antalet anläggningar och installerad effekt för olika kommuner i Sverige. Dock har statistiken inte varit komplett då inte alla nätägare besvarat enkäten, vissa anläggningar uppenbart saknas i statistiken och dessutom gäller sekretess för ett antal kommuner där antalet anläggningar är få till antalet. ...

» Erfarenhetsutbyte för kommunala tjänstemän om hur vi får mer solel
» Framtidens Solel bidrar till fler installationer i Östergötland
» Storskalig solkraft – omvärldsbevakning om solparker
» Solel är på gång i Örebro län
» Solelsmiddag på Linköpings slott
» Uppdaterade gröna solkartor
» Framtidens solel på konferensen Sol-el
» Solel och förnybart på EDAY
VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer
 

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller?

Green Leaps informationsfilmer
Forskargruppen Green Leap på KTH har tagit fram fyra informationsfilmer som adresserar de vanligaste hindren. Se mer »

Vill du hitta leverantörer inom solenergitänster?

KALENDER

onsdag
26
september

Solturné i Örebro län - Lindesberg

Välkommen på Solturné i Örebro län! På turnén kommer vi att göra studiebesök på olika solcellsanläggningar runtom i länet. ...

onsdag
3
oktober

Solturné i Örebro län - Askersund

Välkommen på Solturné i Örebro län! På turnén kommer vi att göra studiebesök på olika solcellsanläggningar runtom i länet. ...

tisdag
9
oktober

Solturné i Örebro län - Örebro

Välkommen på Solturné i Örebro län! På turnén kommer vi att göra studiebesök på olika solcellsanläggningar runtom i länet. ...

MER PÅ GÅNG Mer

 

Kunskapsbanken. Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.