Kunskap ger handlingskraft

Syftet med projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige är att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer – inte enbart företag - för att skapa en större generell förståelse om solel och dess potential.

Denna kunskap kan sedan användas till förändringsarbete inom olika organisationers verksamhet och som ett resultat av detta kunna ge bättre stöd till företag. På denna sida presenteras olika insatser som genomförts gentemot kommuner och andra aktörer och som kan utgöra inspiration för andra aktörer att genomföra liknande insatser.

Himmel med moln