Affärsutvecklingscheckar

 

Tillväxtverket

Under 2017 kan små och medelstora företag söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering. Checkarna är en insats inom Tillväxtverkets arbete med att utveckla små och medelstora företag.

Företag kan söka stöd 50 000 – 250 000 kr där checken stödjer upp till halva kostnaden, resten av kostnaden för företaget själv stå för. Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader eller projektanställning.

Checkarna riktar sig till företag som har 2-49 anställda och som omsätter minst 3 miljoner kronor. Företagen måste också ha en ekonomi som är i sin ordning och en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras. Checkarna distribueras i respektive region och ansökan görs hos ansvarig aktör (länsstyrelse eller regionförbund) i den egna regionen.

Mer information hittar du här »


Solel i Sala & Heby ekonomisk förening

Solel i Sala & Heby ekonomisk förening

Att bilda eller bli medlem i en ekonomisk förening är ett sätt att investera i solceller som inte kräver en lika stor investering för den enskilde individen. Ekonomiska föreningar för solel finns på ett flertal ställen i landet och är en smart lösning på hur flera personer kan gå samman och investera i solel.

Ett exempel på en sådan ekonomisk förening är Solel i Sala & Heby. Föreningen bildas 2009 och består av både företag och privatpersoner. Syftet med föreningen är att äga och driva solcellsanläggningar för produktion av elektricitet och sälja den till marknaden. I det här fallet har man ett avtal med det lokala energibolaget. Föreningen har idag sammanlagt sex anläggningar; två som är markförlagda; en i Sala en i Heby och två takförlagda på Ösby Naturbruksgymnasium samt en i Arnebo och en i Morgongåva.

Föreningens vision är att bli den största solföreningen i Norden både vad gäller antalet anläggningar och medlemmar. I dagsläget (2015) har föreningen över 500 medlemmar. För att bli medlem behöver man inte bo i Sala eller Heby kommun utan medlemmar finns runt om i hela landet. Den ekonomiska vinst som solenergianläggningen generar varje år kommer i första hand användas till att bygga ut anläggningen, i andra hand kan det bli aktuellt att dela ut vinsten till medlemmarna. Vinsten delas ut i proportion till hur många andelar man äger samt hur länge man har varit medlem i föreningen.

Läs mer »