Föreningar och socialt företagande

Många föreningar har störst elbehov dagtid och är i drift under sommaren när solceller producerar som mest. Det innebär att det ofta finns goda förutsättningar för solel för idrottsföreningar och andra som jobbar med socialt företagande. Vissa lokala föreningar kan dessutom ge bidrag för en klimatsmart omställning.

Läs mer om solel på föreningslokaler här »


Referensexempel: SMÅ IF

Med 72 solpaneler på klubbhuset redan 2015 var SMÅ IF troligen den första idrottsföreningen i Sverige med en solcellsanläggning. Deras solcellsanläggning går främst till att värma vatten till duscharna under sommaren och har också inspirerat fler att skaffa solceller.

Läs mer »


Referensexempel: Lindesbergs Hotell & Stugby

Lindesbergs golfklubb expanderade sin verksamhet till hotell och stugby och installerade solceller som en del av ett större hållbarhetskoncept. Med solcellerna har nu stugbyn halverat sina elkostnader.

Läs mer »