Watt för Watt
 

Watt för Watt
Watt för Watt är ett nytt projekt där en ny affärsmodell för solcellsutbyggnad testas. Genom mikrofinansering kan alla oavsett boendeform och inkomstnivå få möjlighet att investera i solel. Syftet med projektet är att bidra till solcellsutbyggnaden i Sverige och göra det möjligt för alla att medverka. Tanken är att installera solceller på fastigheter i närområdet där elen sedan används i fastigheten. Som mikrofinansiär betalar man per Watt installerade solceller och får sedan en årlig återbäring.

Läs mer »


Megawattparken – Västerås
 

Megawattparken – Västerås
Mellan Västerås och Eskilstuna ligger Megawattparken; en solpark med 91 solföljare som generar el som täcker behovet för 300-400 hushåll årligen. Parken är belägen längs med motorvägen och täcker en yta på cirka 40 000 kvadratmeter. Solcellsanläggningen har en effekt på cirka 1 miljon Watt och består av rörliga solföljare som följer den ljusaste punkten på himlen. Solparken ägs av Kraftpojkarna AB som samarbetar med Mälarenergi AB. I parken bedrivs också forskning i samarbete med Mälardalens högskola och ABB.

Läs mer »


ETC Solpark – Katrineholm kommun
 

ETC Solpark – Katrineholm kommun
I Katrineholms kommun finns ETC solpark. En solpark med solpaneler som är öppen för besök och där man kan lära sig om solenergi. Elen som tillverkas där säljs sedan av ETC el. Det finns också en visningspark vid namn Kullen. Där hålls föreläsningar, guidade visningar och konferenser. Det går också att gå kurser för montering där man får lära sig hur solpaneler ska monteras.

Läs mer »