Framtidens Solel

Företagsstöd inom projektet

Genom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige finns möjligheten för dig som har ett litet eller medelstort företag att få extra stöd inom solelfrågor. Du kan bland annat få stöd genom enskild rådgivning för en lite mer komplicerad, ovanlig eller innovativ solcellslösning, rådgivning för en solcellsinvestering med en ny affärsmodell eller rådgivning för en solcellsinvestering som kombineras med en affärsutveckling. Nedan följer goda exempel på företag som har utnyttjat den möjligheten för det här stödet.

Smart solcellsanläggning off-grid kan ersätta fossila elverket och dessutom locka besökare

Kedjeåsen Uteliv är ett litet företag inom besöksnäringen som erbjuder hyrsjöar, upplevelser och event i vildmarksmiljö. På området i Jungfruboda finns stugor med ett eget elnät som inte har anslutning till det publika elnätet, där större delen av elbehovet idag försörjs med ett fossilt elverk. Genom projektet Framtidens solel fick företaget konsultstöd för att utforma ett nytt, innovativt energisystem med solenergiproduktion, lagring och ett styrsystem som balanserar. Konsulterna tog också fram en dygnsprofil för elanvändningen som visade på potentialen för att minska eller jämna ut energibehovet. Genom att rikta in sig på en markbaserad solenergianläggning kan dessutom systemet fungera som en ”sevärdhet” för miljömedvetna gäster.

Potentialbedömning för solel och batteri – Hyreshuset Katrineholm

På uppdrag av Hyreshuset Katrineholm har WSP utfört en förstudie avseende solceller och batteri till fastigheten Renen 4 på Tegnérvägen 3 i centrala Katrineholm. Detta resulterade i klara besked på vad en solcellsanläggning på Renen 4 skulle ge och exakta siffror presenterades.

Energikartläggning och solcellsmöjligheter – Skorstenen i Mjölby

På Skorstenen 3 i Mjölby genomfördes med hjälp av Solkompaniet en energikartläggning och undersökning för solcellsmöjligheter på industrifastigheten som ägs av Artex AB. Detta resulterade i en anläggning på 100 kW på fastighetens tak.

Är du också intresserad av konsultering inom solelsproduktion? Vi hjälper dig!

Läs mer om stödet här.

Kontaktpersoner för konsultcheckarna i varje län finner du nedan, kontakta personen eller personerna som står angivet för det län eller region du verkar inom.

Daniel Kvist

Östergötland län

daniel.kvist@regionostergotland.se

Emina Radetinac

Östergötland län

emina.radetinac.lansstyrelsen.se

Felicia Elmström

Örebro län

felicia.elmstrom@regionorebrolan.se

Boel Schaulin

Västmanland län

boel.schaulin@lansstyrelsen.se

Martin Heed

Region Mälardalen

martin.heed@energikontor.se