Framtidens Solel

Krönikor

Här publiceras krönikor på teman som är intressanta för projektet

Krönika, Torsdag 24/9 2020

Hur tar vi tillvara på all denna innovation?

Forskning och innovation lyfts ofta fram som kärnan i klimatomställningen. Förnybar elproduktion med låga marginalkostnader och elektrifiering av transport och industri är en stor del av lösningen mot koldioxidneutralitet och bygger på just teknikutveckling. I...

Ylva Gullberg

Energi och klimat
Region Örebro län

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Du kan bygga solelanläggning, det är inte svårt.

Att många företag har intresse av att producera egen el råder det inget tvivel om. Flera företag ser också att solel innebär en långsiktigt god affär och då inte bara ekonomiskt. Hållbarhet och möjlighet att...

Dag Lundblad

Koordinator
Region Örebro län

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Kan ett företag stärka sitt varumärke med solel?

Kan ett företag stärka sittvarumärke med solel? Varför investerar små och medelstora företag i solel? Det har vi svaret på! I projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige har vi nämligen frågat företag men även kommuner,...

Erik Gotborn

tf VD/Verksamhetsledare
Energikontoret östra Götaland

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Att satsa på solel i en kommun

Att satsa på solel i en kommun Kommunens roll i arbetet med att öka antal solcellsinstallationer handlar inte bara om att de kan välja att sätt upp solceller på sina egna fastigheter. Det handlar också...

Jenny Lundgren

Projektledare
Energikontoret Östra Götaland

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Vad motiverar en prosument?

Vad motiverar en prosument? I och med en fortsatt kraftig tillväxt av solelinstallationer i Sverige blir allt fler individer och hushåll egna elproducenter. Rollen som prosument – en individ eller ett hushåll som både producerar...

Hanna Jansson

STUNS
(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) på tapeten

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) på tapeten Inom solelvärlden har byggnadsintegrerade solceller (BIPV) blivit något av ett modeord, en slags rockstjärna bland solceller som just nu verkar vara lite häftigare än de andra. BIPV är alltså solceller...

Ylva Gullberg

Energi och klimat
Region Örebro län

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Solel i Sverige och Världen

Solel i Sverige och Världen Solcellsinstallationerna ökar dramatiskt. Om vi tittar i backspegeln kan det sägas att Tyskland i sitt arbete med omställning från fossila bränslen till förnybara, kallat energiwende, satsat mycket pengar och resurser...

Fredrik Wedelstam

EKM AB

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Nytt hus – troligen utan solceller

Nytt hus - troligen utan solceller Efter att ha tittat igenom ett tiotal hemsidor där husleverantörer presenterar sina hus kan jag konstatera att solceller inte är något man lägger på förstasidan. På flertalet sidor går...

Jenny Lundgren

Projektledare
Energikontoret Östra Götaland

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Kan vi dela på solelen?

Kan vi dela på solelen? Är du en person som blivit intresserad av solel, men aldrig riktigt kommer till skott? Det kanske känns som att det är för mycket att tänka på: var ska solpanelerna...

Ylva Gullberg

Energi och klimat
Region Örebro län

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Effekt på elpriset när man går över till förnybart och installerar solel i större skala.

Effekt på elpriset när man går över till förnybart och installerar solel i större skala. Johan Lindahl på Svensk Solenergi sammanställer mycket och intressant statisk kopplat till solel från olika marknader runt om i världen....

Fredrik Wedelstam & Sofie Orvestedt

Projektledare på Energikontoret Mälardalen

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Flaskhalsarna i elnätet, vad är problemet?

Flaskhalsarna i elnätet, vad är problemet? Vi hör allt oftare att effekten i elnäten inte är tillräcklig. Etablering av nya industrier och bostäder måste blåsas av eller försenas. Varför har det blivit så här? Vem...

Mattias Johansson

Energi- och klimatrådgivare
Avesta, Sala, Hedemora, Säter, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg & Surahammar​

Krönika, Onsdag 26/8 2020

Brandsäkerhet och solceller

Brandsäkerhet och solceller Solceller kan orsaka bränder vid bristfälliga installationer. Tidigare har regelverken varit otydliga, solcellsinstallatörernas kunskaper otillräckliga och marknaden omogen. Uppföljningar och studier visar att riskerna är försvinnande låga idag. Detta är tack vare...

Boel Schaulin

Klimatstrateg och projektkoordinator
Länsstyrelsen i Västmanlands län​