Att satsa på solel i en kommun

Kommunens roll i arbetet med att öka antal solcellsinstallationer handlar inte bara om att de kan välja att sätt upp solceller på sina egna fastigheter. Det handlar också om på vilket sätt kommunen kan bidra för att fler privatpersoner och företag ska välja solel.

Vad är det då för bidrag som kommunerna kan göra på den fronten kanske man kan undra? En hel del visar det sig när vi nu har fått förmånen att arbeta tillsammans med tjänstemän och politiker inom kommuner där man satsar vitt och brett på solel.

Det första redskap som kommunerna har är den rådgivning som de flesta kommuner har, energi- och klimatrådgivning, som riktar sig till både företag och privatpersoner. Den bestämmer kommunen delvis själv över, vad den ska innehålla och vad man ska satsa på så alla möjligheter för satsningar på solel finns, vilket flera kommuner redan utnyttjar.

Solkartor har många kommuner valt att satsa på och fler är på gång och syftet med den är att visa för kommunens företag och invånare att det finns potential. En solkarta kan fungera som en kommunikation om kommunens syn på solel. Ett visuellt verktyg som ger företag och privatpersoner signaler om att det här är viktigt och möjligt och något för framtiden.

Kommunernas tredje redskap för att bidra är bygglovshanteringen där man på olika sätt kan underlätta genom tydlig information om vad som gäller och ta bort så mycket av svåra regelverk och avgifter som man ser är möjligt.

Ett sista redskap är kommunernas näringslivsutvecklare som i sin roll kan ha med sig frågan om solel i möten med kommunens företagare.

Inom projektet har vi arrangerat ett nätverk för tjänstemän och politiker som är engagerade i solelsfrågan i sin kommun. Det fanns ett behov av i få reda på hur andra kommuner gör med solelssatsningar och hur de man kan arbeta främjande. Ett nätverk är bra, för kanske har någon annan svaret på den fråga som jag just sitter och funderar på.

Nästa vecka är det dags igen att ses lära sig mer och ta reda på hur andra tänker och gör.

Jenny Lundgren
Projektledare
Energikontoret östra Götaland.