Du kan bygga solelanläggning,
det är inte svårt.

Att många företag har intresse av att producera egen el råder det inget tvivel om. Flera företag ser också att solel innebär en långsiktigt god affär och då inte bara ekonomiskt. Hållbarhet och möjlighet att är profilera sig som ansvarstagare i en värld mer allt mer alarmerande klimathot börjar bli viktig. Regionala installatörer av solelanläggningar ser med ett ökat intresse hos kunder också en god möjlighet att växa. Ett litet regionalt solelföretag som jag har kontakt med installerade under förra halvåret en tredjedel av alla anläggningar i länet. Det innebär ett pressat schema och det börjar bli svårt att få tag i installatörer när man bäst behöver dem.

Jag tycker det är riktigt trevligt att vi nu har ett flertal regionala ambassadörer bland små och stora företag som visar att det går och att det inte är så svårt. 

De flesta företag och verksamheter har goda möjligheter utnyttja egen solel när solen lyser som mest. För att visa det utvecklade Region Örebro län ett kalkylverktyg där det går att uppskatta en lämplig storlek solelanläggning med utgångspunkt från företagets elbehov.

Som den logistikregion Örebro län är så har vi en unik möjlighet att bygga solel på många av de stora lagerlokaler som finns. Vi har räknat ut att utbyggnaden av ett 30-tal lager och butiksbyggnader i Mariebergsområdet strax utanför Örebro med solelpaneler skulle kunna ge 10 GWh solel och många ”gröna jobb”. 10 GWh motsvarar dubbla nuvarande solelmålet för hela Örebroregionen.  Jag träffade nyligen Elektroskandia som installerat länets hittills största solelanläggning på det nya centrallagret. Elektroskandia har insett att det är viktigt att visa framfötterna som elgrossist. Man arbetar nu aktivt för hållbara affärer och solel är en del i det. Man har inte nöjt sig med ”bara” solel utan miljöklassar hela byggnaden. Byggandet av det nya lagret har gett nya lokala gröna jobb, både vad gäller montagearbete men också installation vilket är trevligt för våra små och medelstora företag.

Det finns förstås hinder också för en kraftig utbyggnad av solel. Regelkrångel pratas det mycket om. Bara en sådan sak kan göra att intresset och tiden för att fokusera på annat än kärnverksamheten går bort. Men om företaget inte själv av olika skäl kan eller har resurser för att bygga solel, ja då finns det andra möjligheter att bidra.  Varför inte hyra en anläggning eller upplåta taket till någon som bygger och driftar anläggningen och få grön el på köpet.

Konsultföretaget WSP i Örebro är hyresgäst hos fastighetsbolaget Klövern.  Tillsammans har man arbetat för en lösning ger hyresgästen grön el. En trevlig installation som med semitransparenta solceller producerar el och samtidigt skuggar en glasgård där fika kan intas i anslutning till kontoret. Ett annat exempel är solelföreningen i Lindesberg som i samverkan med det kommunala fastighetsbolaget FALAB utvecklade en affärsmodell för solel. Det ger en gynnsam ekonomi för föreningen som ju tyvärr inte får skatteåterbäring på levererad el.  Fastighetsägaren hyr solelanläggningen och hyran motsvarar den elkostnad man skulle ha haft för vanligt köp av fastighetsel men som nu blir grön solel från skoltaket direkt till skolan.  Om fler kreativa affärslösningar av detta slag växer fram så finns säkert möjlighet att skynda på installationer av solel på såväl små som stora tak.

Jag har i projektet haft förmånen att träffa och prata med flera företag som arbetar för en hållbar utveckling och det är toppen att man delar med sig av sina erfarenheter. Sammanfattningsvis kan man kanske tänka på citat från filmen Sällskapsresan ett och säga att ”Du kan bygga solelanläggning, det är inte svårt”!… men om det är det så kan ni få hjälp.

Du kan hämta mer kunskap och läsa om regionala exempel och eldsjälar här på vår hemsida.

Dag Lundblad
Koordinator Region Örebro län