Framtidens Solel

Hur tar vi tillvara på all denna innovation?

Forskning och innovation lyfts ofta fram som kärnan i klimatomställningen. Förnybar elproduktion med låga marginalkostnader och elektrifiering av transport och industri är en stor del av lösningen mot koldioxidneutralitet och bygger på just teknikutveckling. I branscher som inte kan elektrifieras ska vätgas fixa biffen. ”Koldioxidneutralitet” och ”netto noll-utsläpp” bygger på att vi inte egentligen måste sluta släppa ut koldioxid, istället ska vi fånga in minst lika mycket som vi släpper ut. Det kräver förstås att tekniken kommer med lösningarna.

Det kan verka konstigt att jag som ingenjör uttrycker mig skeptisk till teknikutveckling. Forskning och innovation har stor potential – samtidigt som det redan finns många lösningar på utmaningarna kring energiomställningen. Att stirra oss blinda på nya innovationer istället för att applicera de lösningar vi har är riskfyllt. Vem jobbar med det som inte är lika häftigt och nytt? Kan vi även hylla de som inte är så väldigt innovativa, som kanske helt enkelt är bra på att använda det som faktiskt fungerar?

Early adopters, laggards och alla däremellan

När det kommer till tekniska framgångssagor är den sigmoida funktionen, eller ”S-kurvan”, ett välkänt begrepp. Det är en S-formad graf som beskriver etableringen av tekniska innovationer, exempelvis TV:n eller internet. Utvecklingen går till en början långsamt, sedan snabbt för att slutligen trappa av. Solceller skulle mycket väl kunna följa en sådan kurva, bortsett från att marknaden påverkas av stödpaket och regelverk som kopplas på och av. De som är först med att testa nya tekniker brukar kallas för ”early adopters”, medan de som är allra sist att skaffa prylen kallas – nästan lite elakt – för ”laggards”.

Innovationer måste komma till användning för att göra nytta

Det är i detta jag ser att det kan bli väldigt stort fokus på det tidiga och häftiga. Så mycket handlar om att testa nya innovationer, och så lite driver på utvecklingen till nytta för den breda majoriteten. Självklart ska vi stötta utvecklingen av nya tekniker som kan bidra till klimatomställningen såväl som annan hållbar utveckling. Samtidigt vill jag vara med och bevaka utvecklingen och dessa ”early adopters”, och sedan hjälpa de som vill testa det som någon annan redan har testat. Jag vill också kunna hjälpa de som vill skaffa en helt vanlig solcellsanläggning. Kan vi tillåta oss att göra båda samtidigt, så att vi kan ta tillvara på smarta lösningar?

Teknikutveckling och innovation motiveras med all nytta den kommer att göra. Men för att realisera potentialen behöver den komma till användning. Vi behöver dra nytta av de framsteg som redan har gjorts. Innovation i all ära, men för att ställa om energisystemet och gå ifrån fossilberoende till fossilfritt behöver vi också tillämpning.

Ylva Gullberg

Energi och klimat
Region Örebro län