Kan vi dela på solelen?

Är du en person som blivit intresserad av solel, men aldrig riktigt kommer till skott? Det kanske känns som att det är för mycket att tänka på: var ska solpanelerna sitta, vad ska jag använda elen till, hur stor anläggning ska jag ha? Dessutom kanske det verkar lite mycket att betala för en hel solelanläggning på samma gång. Det skulle varit bättre att testa solel lite i taget.

Var lugn: det går att lösa!

Det finns flera affärsmodeller för att skaffa solel utan att bli ägare till en egen solcellsanläggning. Vissa företag hyr ut solpaneler och säljer elen, vissa samverkar med sin fastighetsägare och delar upp vem som gör vad. Inom Framtidens solel har vi beskrivit olika alternativa affärsmodeller här. En möjlighet är andelsägd solel, där du köper en del av en solcellsanläggning tillsammans med andra. Med andelsägd solel kan du investera så mycket pengar som du vill och solcellerna kan installeras på en plats där de ger bäst produktion eller där elen används på bästa sätt. Du kan maximera nyttan med solceller!

Ett exempel på andelsägd solel är föreningen Solel i Lindesberg. De har redan nu en solcellsanläggning på Lindeskolan i Lindesberg och välkomnar nya medlemmar att köpa andelar för att kunna bygga fler solcellsanläggningar tillsammans. Där har medlemmarna bildat en ekonomisk förening som gemensamt äger solcellsanläggningen, de lånar taket på skolan för solcellerna och de säljer elen till fastighetsbolaget som äger skolan. Ett annat exempel är Kalmar energi, där energibolaget handlar upp solcellsparker och säljer andelar till kunder som vill ha förnybar energi. I båda dessa exempel är det möjligt för privatpersoner, företag och andra att kunna bidra till utbyggnaden av solenergi utan att skaffa solceller på egen hand.

Andelsägd solel är något som är särskilt hett just nu. Regeringen har just fått klart en intern utredning om att utöka den skattereduktion som finns för solel till att omfatta andelsägd solel på något sätt. De kommer inom kort att släppa underlag till en remiss med förslaget. Håll ögonen öppna på Regeringskansliets hemsida.

Något annat som är särskilt bra med andelsägd solel är att du kan skaffa dig bra samarbetspartners. Om kommunen är med och stödjer kanske ni kan sätta upp en solcellsanläggning mitt på stadens torg. Detta skulle fungera väldigt bra som marknadsföring! När du samarbetar med flera kan ni hjälpas åt och använda allas styrkor. Det gör det möjligt för alla att skaffa solel.

Ylva Gullberg
Energi och klimat
Region Örebro län