Kunskapsbanken. Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.

Varför solceller?

Green Leap. Informationsfilmer med argument för att skaffa solceller
Se filmerna och läs mer »

Kort utredning om tekniska möjligheter och fallgropar
I detta häfte ges råd kring hur solcellssystem integreras i byggnader samt vad som bör beaktas vid ny- och ombyggnationer för att underlätta för framtida solcellsinstallationer.
Läs mer »

 

Lönsamhet och kalkyler

Lönsamhetskalkyl innan ett investeringsbeslut
Här hittar du en investeringskalkyl för solceller från Mälardalens högskola. Den baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnaden för energi (Levelized Cost Of Energy) och ska ligga till grund för investeringsbeslut.
Läs mer »

Solkollen – Kalkyler och information
Solkollen är ett verktyg som enkelt och snabbt räknar fram värdet av solenergin som träffar ditt tak. Det är ett samarbete mellan Lunds Universitet, LU Innovation System (LUIS) och företaget Applied Geomatics International (AGI) som utvecklat Solkollen.
Läs mer »

Solcellskollen – Räkna på solceller
Solcellskollen ska hjälpa dig längs vägen till en investering i solceller och fungera som en neutral webbtjänst för en solcellssatsning. Börja med att ta reda på de ekonomiska förutsättningarna genom att gå igenom några enkla räknesteg.
Läs mer »

 

Information och statistik om solel

Energimyndighetens sida om solceller
Här finns information om solceller och stöd från Energimyndigheten.
Läs mer »

Projekt och studier inom solel hos Energiforsk
SolEl-programmet är ett tillämpat utvecklingsprogram som bidrar till att den svenska marknaden för solceller expanderar och omfattar såväl teknisk som samhällsvetenskaplig forskning. Här finns projekt och rapporter för många områden inom solel. 
Läs mer »

Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar
Här hittar du länkar till olika webbportaler med driftdata från svenska solcellsanläggningar.
Läs mer »

Miljöpåverkan och avfallshantering av solceller
Funderar du också på miljöpåverkan från solceller? Läs en presentation från Solforum om miljöpåverkan och avfallshantering här »

Bengts villablogg
Här finns också annan information och tips inom solel.
Läs mer »

Solcellspodden
En podcast om energi, miljö och framför allt solceller.
Läs mer »

 

Regelverk, bidrag och stöd

Elsäkerhetsverket sida om förnybar energi
Läs mer »

Skatteverket om skattereduktion
Läs mer »

Energimyndigheten om elcertifikatsystemet
Läs mer »

Energimyndigheten om ursprungsgarantier
Läs mer »

Ellagen
Har bland annat information om vad som gäller mikroproducenter.
Läs mer »

Sänkt energiskatt
Mer information om sänkt energiskatt för den som producerar egen förnybar el.
Läs mer »

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter
Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut begreppen och frågeställningarna som uppstår kring de nya reglerna.
Läs mer »