Kunskapsbanken. Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.


Green Leap. Informationsfilmer med argument för att skaffa solceller
Se filmerna och läs mer »

Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar
http://bengtsvillablogg.info/info-och-produktionsdata-fran-svenska-solcellsanlaggningar/

Lönsamhetskalkyl innan ett investeringsbeslut
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119

Vattenfalls solcellsguide
https://solcellsguiden.vattenfall.se/

Solceller på svenska kontorsbyggnader
http://www.energiforsk.se/program/solel/rapporter/solceller-pa-svenska-kontorsbyggnader/

Kort utredning om tekniska möjligheter och fallgropar
http://belok.se/download/genomforda_projekt/Solceller%20p%C3%A5%20tak_handbok.pdf

Solkollen – Kalkyler och information
http://www.solkollen.nu/sv_SE/

Energimyndighetens sida om solceller
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/
 
Skatteverket om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
http://www.skatteverket.se/...
 
Elsäkerhetsverket sida om förnybar energi
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-i-hemmet/fornybar-energi/