Filmer från seminarier

Här finns filmer från några av våra seminarier!

”Lönsamma affärer på solel – visst är det möjligt” var ett seminarium inom projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” som syftar till att få fler små- och medelstora företag att installera solel. Vid träffen deltog 27 peroner varav fem var föredragande.


Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan berättade om vad som ligger till grund för Vasakronans investeringar kring solel. Med erfarenheter och tydliga exempel visade hon på vikten av att bedöma solelproduktion ur ett helhetsperspektiv, där man även värderar inverkan på miljöcertifiering av sina byggnader och gröna fonder.


Mikael Warg, affärschef från Klövern fastigheter och Niklas Jakobsson, energi- och klimatstrateg från WSP hade en gemensam presentation. Tillsammans lyftes fram erfarenheter från hur fastighetsägare och hyresgäst kan samverka för att installera solel på en fastighet som man inte äger.


Maria Säfström hållberhetschef från Industrihus i Uppsala redovisade deras erfarenheter från olika solelinstallationer. Industrihus har testat och jämfört utfall från olika tekniska installationer. Därtill har Industrihus jämfört lönsamheten mellan olika affärsupplägg där funktionsupphandling och leasing av solelanläggningar prövats.


Slutdiskussion.