Mässor

Här finns exempel på mässor som anordnas inom solenergi där du kan få mer information och kontakter.

Svenska Solelmässan


Svenska Solelmässan anordnas årligen av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi.

Mässan anordnades för första gången under hösten 2014 och har utvecklats till en av Sveriges främsta arenor för ny miljöteknik riktat mot energi- och fastighetsbranschen. Här samlas årligen Sveriges ledande företag inom solel, energilagring och miljöteknik samt fastighetsägare och beslutsfattare från hela Sverige.

Svenska Solelmässan utvecklas ständigt med visionen att vara den självklara mötesplatsen för nya produkter och tjänster för framtidens energisystem. Se www.solelmassan.se »


Solforum

Energimyndigheten anordnar konferensen Solforum sedan 2013 med aktuella frågor inom solenergiområdet. Solforum vänder sig till dig som är yrkesverksam inom solenergiområdet såsom offentlig sektor, företag, lärosäten och branschorganisationer.

2017 års Solforum fokuserade på hur olika aktörer kan främja utbyggnaden av solel i Sverige, vad som är på gång inom forskning och utveckling samt solenergins roll i energisystemet. Läs mer på Energimyndighetens hemsida »Intersolar Europe i München


Intersolar Europe är den största mässan i sitt slag inom solel och energilagringslösningar och går årligen i München.

2016 kom hela 44 000 besökare till de 1 000 utställarna som var placerade i totalt sju hallar.

Drygt 5 hallar innehöll utställare inom  solel och resterande yta var vikt för energisparlösningar.

Det visar på det stora fokus som läggs inom branschen på att kontinuerligt nå ut med budskapet om solelen och dagens energilagerlösningar till kommersiella aktörer såsom fastighetsägare, installatörer, teknikkonsulter.

Lär mer om InterSolar 2016 »