Elektroskandia satsar på en Miljöbyggnad silver och solel på det nya centrallagret i ÖrebroDet nya centrallagret strax norr om Örebro city vid avfarten från E20 och Munkatorp står inflyttningsklart under våren 2017. Solelanläggningen på 249 kWp är en del i en helhetslösning för miljö och hållbarhet i lagret.

Ladda ner PDF för att läsa hela exemplet »


Investeringsunderlag för solel

Samverkansmöjligheter mellan hyresgäster och fastighetsägare

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Investeringskostnader har minskat och installation av solel är ett bra sätt att marknadsföra företagets miljöprofil. Men hur gör man om man som miljömedvetet företag vill få solel på ett tak som ägs av annan part?

Ladda ner PDF för att läsa hela exemplet »


Svensk Solenergi

Svensk Solenergi
Svensk solenergi är en branschförening med cirka 140 medlemmar. Medlemmarna består av företag och representanter inom solenergibranschen och forskningsinstitut som arbetar med solenergifrågor. Föreningen arbetar bland annat med opinionsbildning, att ta fram informationsmaterial om solel och anordnar seminarium. Man delar också ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation

Som företagare kan man ansöka om att bli medlem. Det finns fyra stycken medlemskategorier beroende på omsättning, betydelse och intresse för solenergi. Även privatpersoner kan ansöka om medlemskap. Ansökan görs på svensk solenergis hemsida där det också finns mer information. Den hittar du här »


Ryftes Grönsaker


Ryftes Grönsaker AB i Fole på mellersta Gotland odlar, paketerar och säljer grönsaker och rotfrukter till hela landet. 1990 köpte företaget sitt första vindraftverk och har sedan dess utökat sin vindproduktion till 30 GWh per år. Efter att länge ha satsat på vindkraft ville de också testa att producera förnybar el via solceller. 2014 satte de upp en anläggning som täcker hela maskinhallstaket på 960 m2, 153 kW installerad effekt. Elproduktionen från solen driver våra packerier o kyllager, inget levereras in på nätet, säger Peter Ahl, tekniker på Ryftes.

Ryftes Grönsaker
Solcellsanläggningen täcker hela maskinhallstaket vilket gör den svår att upptäcka vid en första anblick.

-Vår satsning på solel bygger på att vi vill föregå med gott exempel. Vi satsar gärna på förnybar el om kalkylen går ihop ekonomiskt.

Peter har några råd att ge andra som går i tankar på att investera i förnybar el från solceller.

-Inför installationen av anläggningen tog vi in offerter från flera installatörer och vägde olika parametrar för att hitta den bästa. Vi valde utifrån lokalanknytning, företagsekonomiska parametrar och offererat pris. Tänk på att väga in olika aspekter vid upphandlingen inte bara pris. Tänk också på att växelriktarna måste vara av bra kvalitet, så det levererar riktigt bra växelström. Av de 10 växelriktare vi har i anläggningen har vi fått byta två, var av en på grund av åsknedslag.

Anläggningen är Gotlands största och en av de största i landet på jordbruksfastighet. Den har levererat ca 153 000 kWh per år.