onsdag
10
april

Byggnaden som balanserar elnätet

Framtidens elenergi kommer till stor del att produceras av förnybara källor. Källor som ger varierande produktion vilket ställer höga krav på kraftbalansering i näten. Smarta nät kombinerat med lokal energilagring kan jämna ut effektuttaget. Framtidens byggnader kommer vara en del i det nya balanserande elnäts-systemet.

Fastighetsnätverket bjuder in till en halvdags workshop med inblick i och diskussion kring hur fastighetsägare tillsammans med kraftbolag och andra kan hitta lösningar som minskar effekttoppar och därigenom få klimatnytta och sänkta kostnader.

 

Ur programmet

Johan Selin Futurum  -  Byggnaden som en del av ett större energisystem. Erfarenheter och resultat av Änglandaskolan med solceller, batterilager för dygnslagring av el  m.m.

Joel Mars-Bodell, Power2U  – Batterilager skapar nya möjligheter till effektivisering och affärsmöjligheter. Exempel på molnbaserat hanteringssystem för batterilager och lokala energimarknader som kan skapas med batterilager.

Niclas Damsgaard Svenska kraftnät. Vilka möjligheter och behov finns det med energilager? Hur ser svenska kraftnät på att byggnader blir en del av elnätet? Hur kan Svenska kraftnät stötta fastighetensbranschen i utbyggnaden av energilager?

Paneldiskussion där föredragshållare och andra aktörer diskuterar och svarar på hur fler fastigheter och företag kan arbeta vidare med energilager.

 

Datum: 10 april 2019

Tid: 09.00-12.00 med efterföljande lunch på Sobi

Plats: RÖL-Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Avgift: kostnadsfritt

Anmälan senast: 2019-04-05 till

 

Workshopen riktar sig främst till

Fastighetsägare, företag och energibolag, Men även till konsulter och andra intressenter.

Värd för seminariet är Fastighetsnätverket som koordineras av Energikontoret Region Örebro län, varmt välkommen!