tisdag
19
september

Hyra solceller och andra nyckelfärdiga lösningar för höjd miljöprestanda

Frukostseminarium
Tid: 19:e september kl. 07.45-09.30.
Plats: Cleantech Park, Gjuterigatan 1D i Linköping.

Vid detta frukostseminarium kommer du att lära dig mer om hur du kan nyttja dessa lösningar i ditt företag.

Då priset på solpaneler blivit allt billigare de senaste åren har antalet installationer ökat explosionsartat, samtidigt som nya affärsmodeller kring nyckelfärdiga lösningar, exempelvis hyra av solceller vuxit fram. Detta medför helt nya möjligheter för ditt företag att öka din miljöprestanda och samtidigt tjäna pengar på hållbarhet

Mer information och anmälan