tisdag
29
november

Kommunal nätverksträff

Träff i Uppsala för att att skapa ett nätverk för kommunala tjänstemän och politiker i Östra Mellansverige som är engagerade i eller vill komma igång med satsningar kring solel för att bland annat underlätta för små- och medelstora företag som vill satsa på solel.

Tid: 29 november kl 8.30-13.30
Plats: Lokal Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Målgrupp:
Tjänstemän, politiker inom kommuner i ÖMS-området som är engagerade i kommunens solelssatsningar och de som ännu inte kommit igång men vill få inspiration.

Syfte:
Att skapa ett nätverk för kommunala tjänstemän och politiker i Östra Mellansverige som är engagerade i eller vill komma igång med satsningar kring solel för att bland annat underlätta för små- och medelstora företag som vill satsa på solel.

Anmälan »


Kostnad:
Kommunnätverksträffen kostar inget och middag på kvällen den 28:e liksom lunch den 29:e ingår. Eventuellt boende och resan bekostar man själv. Solelsmässan anmäler man sig till och betalar separat.

8:30

Välkommen!
Kristina Starborg, Uppsala kommun

                Jenny Lundgren, projektledare, Energikontoret Östra Götaland
08.45

Tema 1: Solkartor och andra incitament för investering
Presentation av utredningen om solkartor och andra incitament för      investering som gjorts våren 2016.
Erik Gotborn, Energikontoret Östra Götaland

Diskussion: Hur marknadsför man solkartan framgångsrikt?

9.45

Kaffe

10.15

Tema 2: Rådgivning till små- och medelstora företag
Erfarenheter från projektet Uppsol2020 – En framgångsrik arbetsmetod            för att fånga SMF, brf och fastighetsägare.
Simon Strandberg, STUNS Energi

Diskussion: Hur kan man arbeta med att öka intresset hos små- och      medelstora företag?

11.00 

Tema 3: Bygglov
Hur ser det ut med bygglovshanteringen för solsceller i kommuner i    Mälardalen? Kartläggningen presenteras.
Sofie Orvestedt, Energikontoret i Mälardalen
Jessica Peters Länsstyrelsen i Västmanland

Diskussion: Hur kan vi jobba vidare med bygglovshanteringen?
12.15

Avslutning och sammanfattning av dagen.

12.30 Lunch på Radisson Blue, Stationsgatan 4
13.30

Hemfärd