tordag
23
maj

Kvällsträff om solel på Rådhuset, Örebro

Kvällsträff med information och tips på hur du kan gå tillväga för att energieffektivisera, minska energikostnader och klimatpåverkan, installera solceller och laddboxar för elbilar m.m. Du får också information om några olika bidrag och stöd som finns.

Mer information och fler aktiviteter inom Soldagarna 2019 finns på www.regionorebrolan.se/soldagarna

Anmälan till Thomas Giege senast 22 maj. Uppge namn, e-post och/eller telefonnummer och vilken aktivitet som avses.

Thomas Giege, 019-21 15 85,