måndag
9
maj

Solel för fastighetsägare under 1 kr/kWh?

Länsstyrelsen i Västmanland bjuder in till ett seminarium om hur fastighetsägare kan producera egen miljövänlig el till ett förutsägbart pris.

13:15-16:00 på AROS Congress Center i Västerås

Solel för fastighetsägare under 1 kr/kWh?

Priset för att installera solceller har halverats sedan 2010. Elpriset är oförutsägbart med snabba upp och nedgångar. Elpriserna har ökat ca dubbelt så mycket som den genomsnittliga prisökningen sedan 2004.

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om hur fastighetsägare kan producera egen miljövänlig el till ett förutsägbart pris.

Seminariet tar upp följande teman:

  • Att välja solelanläggningar i praktiken – exempel och erfarenheter 
  • Lönsamhet för solelanläggningar. Presentation av erfarenheter från upphandling, installation och drift av ett antal anläggningar. 
  • Elprisets olika delar. Vad en fastighetsägare bör tänka på vid dimensionering av en anläggning för att minska risk och maximera lönsamhet.
  • Lagar och regler för elproduktion för fastighetsägare. Legala hinder och möjligheter för elproduktion i fastigheter med erfarenheter och exempel från verkliga fall.

Läs mer eller anmäl dig »