tordag
7
november

Solel och effektstyrning

Innovation Week är en del i East Swedens arbete för att stärka Östergötlands innovations- och entreprenörsklimat. Framtidens Solel i östra Mellansverige är med och föreläser. Välkommen till ett frukostseminarium i Åtvidaberg. 

Bild på en affish om frukostseminarium.

Solelens roll i framtidens elsystem

Energimyndihgeten har ambitilsa målsättningar om 5-10% solel av en total elproduktion år 2040. Vad krävs det för att nå dessa mål och hur kan vi nå ännu längre regionalt?

Brist på effekt

Med ett ständigt ökande elpris blir effektfrågan mer och mer relevant, genom timdata framträder ofta dyra effekttoppar inom de flesta brascher. Men vad kan vi göra för att undvika dessa toppar? Under frukosträffen kommer Nordic Energy Audit att berätta om styrning och förflyttning av effekt inom företag, samt hur samhället påverkas av ett alltmer krävande elektrifierat samhälle. 

Torsdag 7e november
Klockan 07.30-07.50
Frukost, kaffe och macka

Klockan 07.50-08.20
​Solelens roll i framtidens elsystem
Solkampaniet, Fredrik Wedelstam

Klockan 07.50-08.20
Effektstyrning och effektbrist 
Nordic Energy Audit, Gustav Andersson

Klockan 08.50-09.00
Avslut/mingel 

Pris                                                 
Kostnadsfritt


Anmälan                                     
Klicka här för att anmäla dig här

Plats                                        
Åtvidabergs biblioteket , Fabriksgränd 4