tordag
14
maj

Solelstrategi och solelsplanering för kommuner

Solel utvecklas i Sverige som aldrig förr, men hänger våra kommuner med i den utveckling? Och vad kan och behöver göras för att komma ännu längre?

Den 14 maj bjuder Energikontoret in tjänstepersoner från hela Östra- Mellansveriges kommuner till ett webinarie där vi tar upp några viktiga delar av hur kommuners arbete med solel kan se ut.

Inbjudan riktar sig till energi- och hållbarhetsstrateger, samhällsplanerare och kommunalt ägda fastighetsbolag i hela Östra- Mellansverige, men alla med intresse är självklart välkomna att delta. Webinariet genomförs genom ett samarbete mellan projektet Framtidens solel i ÖMS och Östergötlands kapacitetsbyggande nätverk som Energikontoret tillsammans med Länsstyrelsen driver för länets hållbarhetsstrateger. 

Fullständig inbjudan med programm hittar du här.

Länk till webinariet: Anslut till Skype-mötet

Kontakt:
Mail: 
Tel. 0707728053
Varmt välkomna!