måndag
14
maj

Sollunch i Motala

Antalet solelinstallationer har under de senaste åren ökat
kraftigt tack vare att kostnader för solpaneler minskat. Denna
kostnadsutveckling har inneburit att det nu är lönsamt att
investera i solel. Du som är företagare eller lantbrukare bjuds
nu in till ett lunchseminarium i Motala där du kommer att få
mer information om hur man går tillväga för att satsa på solel
samt få lyssna på företagare som redan genomfört sådana
investeringar.

14:e maj kl. 12:00 – 13:00
Föreningarnas hus, Östermalmsgatan 104, Motala

Läs inbjudan här »