A walk in the park

Nu startar Almi Företagspartner Östergötland ett unikt samarbete med Östergötlands kommunala Energi- och klimatrådgivare! Det ser kanske ut som en picknick, men det är första gången som denna grupp träffas fysiskt, trots ett samarbete som startade redan för 6 månader sedan.

Almi Företagspartner erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential, medan kommunernas energi- och klimatrådgivare (EKR) erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning inom allt som har med energi och klimat att göra. Nu inleder de två parterna ett utvidgat samarbete, med solel som dragplåster och samlande kraft.

Under 1-2 års tid kommer rådgivare från de två organisationerna att genomföra ett antal aktiviteter för att öka bredden i sin företagsrådgivning. Tillsammans kommer lokala team identifiera företag som har en tydlig vilja att växa. Det är också viktigt att företagen visar potential att utvecklas och har goda förutsättningar för att få affärsmässig nytta av att integrera hållbara energilösningar, främst solelsinstallationer, i sin utveckling.

Det utökade samarbetet ska leda till att företag som kommer i kontakt med en av Almis rådgivare också får erbjudande om rådgivning även från EKR, och vice versa. Det långsiktiga målet är att fler företag får rådgivning i energifrågor och fler företag som vill arbeta med hållbar energi får hjälp med affärsmässiga aspekter. Samarbetet i Östergötland är ett pilotförsök. Om det visar sig ge önskat resultat efter utvärdering kommer det att rullas ut nationellt.

Gruppen kommer tillsammans att definiera aktiviteterna inom programmet, samt ge det en tydlig identitet. I väntan på detta har konceptet det tillfälliga arbetsnamnet ”Växa med solel”. Det koordineras av Lena Tasse och Daniel Kvist från Energikontoret Östergötland inom ramen för projektet Framtidens solel.