Andelsägd solpark bryter ny mark

Det var kraftig efterfrågan på andelarna i Östersunds Solpark när de släpptes till allmänheten. Projektet bryter ny mark då andelarna köptes av en större andel kvinnor och yngre än vanligtvis. Parken som öppnade i slutet av förra året levererar idag el till privatpersoner och företag.

Bilden visar solpark i Jämtland.
Foto: Jämtkraft.

Solparken började byggas under sensommaren på initiativ av Jämtkraft och Östersundshem. Parken är andelsägd, vilket betyder att flera aktörer äger parken tillsammans. En tredjedel av andelarna stod till förfogande för privatpersoner och företag. Andelarna såldes slut väldigt snabbt och enligt Caroline Hildahl, projektledare på Jämtkraft, var andelen kvinnor och yngre större än vanligt. Framtidens Solel tog kontakt med Caroline för att utbyta erfarenheter och få tips kring hur man kan arbeta för att locka en bredare målgrupp.


Större andel kvinnor och yngre

Med andelsägande kan en bredare målgrupp nås. Inget eget tak eller mark behövs och ingen stor investering är nödvändig för att få egen solel. Detta öppnar upp för grupper som inte kan skaffa en egen solcellsanläggning. Enligt Caroline är andelen kvinnor som äger andelar i Östersund Solpark 25 procent, motsvarande siffra över andelen kvinnor som äger en solcellsanläggning på eget tak 7–8 procent. Tittar man åldersstatistiken lyckades projektet även nå en yngre målgrupp.

Undersökningar och analyser bakom framgången

En stor anledning till att Jämtkraft satsade på en andelsägd solpark är enligt Caroline ett resultat av att man analyserat kundernas beteende och gjort flera marknadsundersökningar. Under 2018 skickades en undersökning ut till 400 kunder där intresset för andelsägande i en park visade sig vara stort. Även en kvalitativ undersökning genomfördes på energikunder som visade att många privatpersoner och företag anser att det är viktigt att leva och driva verksamhet hållbart. Dock inte på bekostnad på bekvämlighet. På detta sätt kunde Jämtkraft identifiera att en andelsägd solpark var rätt väg att gå. Alla andelar i parken tog slut snabbt, men det kan bli aktuellt i framtiden att parken byggs ut och att fler andelar erbjuds.

Solparker på framfart

Det händer just nu mycket på solparksfronten i Sverige. Denna vår byggs bland annat två stora solparker, den ena utanför Linköping som planeras stå klar i juni och den andra utanför Strängnäs som blir Sveriges största på 20 MW. Även i Uppsala planeras det för att bygga en solpark på ungefär 5 MW.


Fakta Östersund Solpark
Storlek: 10 000 paneler som tar upp cirka sex hektar mark.
Produktion: 3000 MWh el årligen som täcker hushållsel för 1000 lägenheter.
Kostnad: En andel kostar 850 kronor och ger ungefär 100 kWh el varje år.
Återbetalningstid: Investeringen kommer att betala sig på 14 år, med avseende på dagens elprisprognoser.
Teknik: Monokristallina solceller med en verkningsgrad på 19 procent.

Här kan du läsa mer om solparken:
https://www.jamtkraft.se/privat/solel/bli-kund/solcellspark/

Martin Holgersson
​Energikontoret i Mälardalen