Framtidens Solel

Årets solcellshjältar i Södermanland!

Stort grattis HSB Södermanland, Fräkentorp Säteri och Blaxsta Gård!

HSB Södermanland

Fredagen den fjärde september invigdes HSB Södermanlands solcellspark längs E20 några kilometer väster om Strängnäs i Södermanland. Parken är med sina 14 MW i installerad effekt den största i Sverige. Tillsammans med den lokala projektören Energiengagemang har HSB Södermanland byggt upp parken på cirka 12 månader, från idé till färdig anläggning. De första panelerna monterades i april 2020, och trots förseningar orsakade av Corona-pandemin har tidplanen upprätthållits ända in i mål. Marken som anläggningen är byggd på arrenderas av Strängnäs Kommun, med kontrakt skrivet på 30 år. Ägarskapet av parken är fördelat mellan HSB Södermanland och bostadsrättsföreningar i Södermanland som erbjudits att köpa in sig i anläggningen.

Energiengagemangs ena projektledare, Jonas Weissglas, nominerade HSB Södermanland till tävlingen ”Årets solcellshjälte”, som instiftades av Framtidens Solel i ÖMS under våren 2020, med nomineringen:

”Jag vill nominera HSB Södermanland i tävlingen. Redan 2013 skapade de en strategi om att sätta upp solpaneler på taket och har sedan gått från klarhet till klarhet. Under 2019 fattade de beslutet om att börja bygga de som förnärvarande kommer bli Sveriges största solcellspark. Deras engagemang har varit en förebild för solcellsutvecklingen i Södermanland.”

Vid invigningen dök Emil Eriksson och Martin Heed från Framtidens Solel upp för att meddela att HSB Södermanland prisas som en av årets solcellshjältar i Södermanland med motiveringen:

“Med en tydlig strategi och målmedvetet arbete har företaget gått från klarhet till klarhet. För fem år sedan installerades de första solcellsanläggningarna på företagets fastigheter och idag kan de stoltsera med att ha Sveriges största solcellspark. Utan en målbild och en stark vilja hade denna park inte stått här idag.”

Fräkentorp säteri

Fräkentorp säteri är en ekologisk mjölkgård belägen norr om Malmköping. Säteriet har anor från 1500-talet och drivs idag av Eva och Tomas von Heideken. Fräkentorp är ett jordbruk med mjölk, kött, spannmål och skogsbruk som dessutom erbjuder boende. 2016 införskaffade de en biogas-anläggning för utvinning av näringsrikt biogödsel, elektricitet och biogas från kornas spillning. Under 2020 valde de dessutom att komplettera gårdens energisystem med en solcellsanläggning i syfte att ytterligare skapa klimatnytta och sänka sina energikostnader. För att ytterligare öka egenanvändningen av solel har Eva dessutom införskaffat sig en ren elbil!

Så här beskriver de själva gårdens energisystem och sin elanvändning:

”Korna är navet i vårt kretslopp.  De ger mjölk och kött samt betar våra vackra hagmarker. Och dessutom så ger de värdefull gödsel! Gödseln kommer snart att först passera biogasanläggningen för att efter ha producerat värme, el och gas komma ut på åkern igen som näring åt växterna. På gården har vi nu 690,2 m2 takyta täckt med solceller som beräknas producera 119 552 kWh per år. Vi hoppas med detta täcka vårt årsbehov av elenergi till 90%. Här är biogasproduktionen av el tänkt att täcka upp för resterande behov, för att bli 100 % självförsörjande. Vid mjölkproduktion behövs mycket elenergi just på sommaren när det är vackert väder då allt ensilage/hö för vinterfoder skördas. Dessutom används en konstant förbrukning dagligen på återkommande sysslor som väldigt ofta är förutsägbara.”

Fräkentorp säteri prisas som en av årets solcellshjältar i Södermanland med motiveringen:

”Med ett gediget hållbarhetstänk och en vilja att bli hundra procent självförsörjande har lantbruket satsat på solel. Den installerade solcellsanläggningen om 700 kvadratmeter står för nästan hela gårdens elbehov på årsbasis och hela verksamheten genomsyras av ett stort miljötänk.”

Blaxsta vingård

År 2000 anlades Blaxsta vingård som en av världens nordligaste vingårdar och drivs idag av Göran Amnegård. Förutom den helt ekologiska vindruvsodlingen och vinfabriken bedrivs även hotell och restaurang-verksamhet på gården som ligger några mil söder om Flen. Gårdens viner har flertalet gånger prisats som vinnare i internationella tävlingar och exporteras idag till tiotalet länder. Under 2019 installerades gårdens egen solcellsanläggning med en storlek om cirka 150 kWp.

Så här beskriver Göran hur elproduktionen från solceller kompletterar gårdens elanvändning:

”Sedan sommaren 2019 är Blaxsta Europas enda vingård med vinframställning som täcks till 100% av egenproducerad solel. Hela vinfabriken är, tillsammans med restaurangen och gårdsvattenanläggningen, kopplad till vår solcellsanläggning (480 paneler). Med våra innovativa moderna och isolerade jästankar klarar vi att hålla jämn jäsningstemperatur under hela jäsnings- och produktionsförloppet med egen solel. Cirka 70% av den solelen som vi producerar i anläggningen använder vi själva, resterande del säljs till Vattenfall.”

Med detta som bakgrund är Blaxsta vingård en självklar vinnare av årets solcellshjälte, med motiveringen:

”Solcellsanläggningen på cirka 150 kW försörjer elbehovet för flertalet delar inom denna verksamhet. Bland annat bidrar solcellsanläggningen till verksamhetens elbehov för restaurang, gårdsvattenanläggning och framställning av vin(!). Det känns otroligt kul att dela ut pris till en verksamhet med en så unik affärsidé och speciellt när den försörjs av solel.”

Stort grattis HSB Södermanland, Fräkentorp Säteri och Blaxsta Gård, ni är riktiga solcellshjältar!