Framtidens Solel

Årets solcellshjälte i Uppsala!

Uppsala Missionskyrka! 

Under 2018 påbörjade Uppsala Missionskyrka planeringen för en solcellsanläggning på den centralt belägna kyrkan i Uppsala. Med hjälp av ideella krafter och intern kompetens projekterades en solcellsanläggning om nästan 85 kWp (255 paneler) på kyrkans tak, som efter en något utdragen bygglovsprocess stod färdig hösten 2019. Som bäst genererar anläggningen cirka 70 kW, och de räknar med att, på en årlig basis, producera motsvarande nästan hälften av den interna användningen av el. Återbetalningstiden för anläggningen uppskattas till cirka 15 år.

En av de ideella krafter som dragit i projektet, Ewert Bengtsson, säger såhär om anläggningen, organisationen och projektet:

”Det finns många kyrkor i Sverige, inom Svenska kyrkan och andra samfund. De har stora takytor som ofta lämpar sig mycket väl för solpaneler. För en del riktigt gamla kyrkor kan det finnas antikvariska skäl att avstå men för det stora flertalet kyrkor finns här en betydande potential att bidra med miljövänlig elektricitet för att täcka åtminstone en del av den egna förbrukningen.

Vårt solpanelprojekt har rönt stort intresse. Församlingsmedlemmar och andra intresserade har bidragit till finansieringen genom att köpa gåvobevis på solpaneler som man kunnat ge bort som julklappar eller på andra sätt. 5 kronor för en solcell, 2000 kronor för en hel panel. Det gav nästan 200 000 kronor.

Vår satsning har inspirerat andra kyrkor att göra likadant, vi har haft många kontakter via Facebook och epost. Också privatpersoner och bostadsrättsföreningar har blivit inspirerade och satsat på egna anläggningar. Vi har monterat en skärm som visar aktuell produktion och förbrukning vid ingången till kyrkan och eftersom vi normalt (inte nu i Coronatider) har många besökare i kyrkan varje dag är det en ytterligare inspirationskälla. Så sammantaget ser vi vår satsning på solpaneler som ett sätt att ta ansvar för skapelsens välbefinnande genom att göra det vi kan för att så stor del som möjligt av den energi som används i samhället skall produceras miljövänligt.”

Under en, tyvärr, något molnig tisdag i september besökte Emil Eriksson och Martin Heed från Framtidens Solel Uppsala Missionskyrka för att meddela att de blivit utsedda till årets solcellshjälte i Uppsala län med motiveringen:

”Det finns verksamheter och fastigheter som man tror inte lämpar sig så bra för solel. Men med en stark vilja och en unik finansiering har denna kyrka lyckats installera en solcellsanläggning på taket som försörjer en betydande del av elförbrukningen. Detta initiativ har lett till att flera liknande verksamheter har fått upp ögonen för solel, och därför är Uppsala Missionskyrka en riktig inspirationskälla.”

Stort grattis Uppsala Missionskyrka, ni är en riktig solcellshjälte!