ÖBO planerar för framtidens fastigheter

Gruppen för driftspersonal besökte på fredagen ÖrebroBostäder (ÖBO), som delade med sig av erfarenheter inom energiarbetet. ÖBO planerar nu för framtiden där fokus ska flyttas från fastighetsnivå till systemnivå och fastigheten ska kunna erbjuda energitjänster till elnätet.

ÖBO har redan flera framgångsrika exempel på energibesparingar, till exempel inom belysningsstyrning. Tidigare har stort fokus varit på det befintliga fastighetsbeståndet, att justera in tekniken och effektivisera driften. Nu har deras fokus flyttat från energieffektivisering inom fastigheterna var för sig till att se till hela beståndet tillsammans och hur de kan maximera nyttan på systemnivå. Tanken är att fastigheterna tillsammans kan erbjuda tjänster till elnätet.

Jonas Tannerstad, chef för el och automation på ÖBO, berättade om fördelarna med att se till helheten. Enskilda hus ska fungera, men genom att samla tjänster för flera fastigheter fås en överordnad nytta. Elbolagen behöver inte elda med fossila bränslen för att täcka behovet vid effekttoppar när grupper av fastigheter kan stänga av tillfälligt, vilket ger både miljönytta och sparade pengar. För fastighetsbolag kan möjligheten att styra sin elanvändning ge ett minskat effektuttag och därför lägre avgifter. Dessutom kan de sälja tillbaka tjänster mot elnätet, till exempel frekvensreglering.

Ett exempel på en installation som ger nytta i ett systemperspektiv är batterilagring, där ÖBO ska sätta in batterier i sju av sina fastigheter. Batterierna kan ta upp eller leverera el för fastighetens räkning, men med den samlade kapaciteten kan de också fungera som reserv för elnätet och erbjuda energitjänster.

Jonas hoppas också på lagstiftning som möjliggör att elbilar kan användas som en del av lagringen i fastigheten. ÖBO har redan laddplatser som är anpassade för att kunna både leverera och ta emot el från elbilar, och utmaningarna ligger snarare i att reda ut juridiska frågor och att tillverkare för elbilar möjliggör upp- och urladdning snarare än tekniska begränsningar. Lennart Lindkvist, driftschef på Örebroporten, diskuterade också elbilar och betonade att det är en bra kombination med laddning av elbilar och solceller. För att kunna använda bilens batteri som lagring lyfte han att det är viktigt att behovsanpassa tjänsten, så att bilägaren kan ställa in när bilen ska användas nästa gång så att den då är fullt laddad.

Träffen avslutades med att alla deltagare gav sin syn på energiarbetet framöver. Där sågs att solceller är en självklar del i planeringen för de flesta, och det finns också en hel del tankar på lagring och laddplatser. Ett behov som identifierades var stöd för upphandling av tekniken och riktlinjer för brandskydd. Lyckligtvis finns redan erfarenheter från pionjärer i området och vi förväntar oss att se mycket mer energitjänster med såväl solel som lagring och laddning framöver.