Bygglov för solceller och Mälardalens solelutveckling presenterades på Solforum

I höstas var Sofie och Fredrik från Energikontoret på Energimyndighetens Solforum och pratade om bygglov för solceller och solelutvecklingen i Mälardalens kommuner.

Inom projektet Solel i Östra Mellansverige gjordes i början av året en utredning och en översyn av regelverk, rutiner och taxor för solel i Mälardalens 27 kommuner. Via enkätsvar fick vi se en stor variation kring om bygglov krävs eller ej. Det kan handla om vinkeln för panelen på taket eller hur stor plats panelen tar av takets yta. Vissa kommuner har alltid bygglov för anläggning på mark, andra aldrig. Några av kommunerna tar inte ut taxa – andra gör det. Undersökningen visade även att informationen om solel på kommunernas hemsidor är av olika kvalitet. Det var bara en tredjedel av kommunerna som hade tydlig information om solceller på sin hemsida. Nästan hälften av kommunerna svarade att information ges om ”någon ringer”.

Det verkar tydligt att det finns ett samband mellan kommunens inställning och antal anläggningar som installeras. De två kommunerna som producerar mest solel beräknat per capita i området är Katrineholm och Heby. I de två kommunerna är det fritt att installera på en- och tvåbostadshus, i Heby även på ekonomibyggnader och på mark. Man har bra information på sina hemsidor och dessutom politiker och föreningar som är engagerade i frågan.

 

Vi tycker att det är fantastiskt att Boverket nu föreslår slopat bygglov för solenergianläggningar. Vi ser fram emot en fortsatt ökad installationstakt av solceller!

 

Läs mer om när vi blev intervjuade i Energivärlden: http://www.energivarlden.se/artikel/darfor-vaxer-solelen-mer-i-vissa-kommuner/

 

Rapporten om bygglov kan du läsa här: http://www.framtidenssolel.se/nyheter/bygglovskrav-for-solpaneler/