Elbilar och solceller – en bra kombination

Parallellt med det ökade intresset för solcellsanläggningar väljer också allt fler att satsa på laddbara fordon och laddplatser. Detta har goda förutsättningar för att bli en riktigt bra kombination.


Hos allt från privatpersoner och bostadsrättsföreningar till företag och kommuner finns ett växande intresse för kombinationen av solceller och laddbara fordon, alltså elbilar och ladd-hybrider. Det är inte så konstigt!

Här är några av fördelarna med att skaffa solcellsanläggning och laddplatser samtidigt.

Bra för miljön och plånboken

Med egen laddplats och solcellsanläggning kan du ladda elbilen med solel. Solenergi är en förnybar energikälla med låg miljöpåverkan. Det är alltså ett bra alternativ för att kunna använda el som bränsle och minska användningen av fossila drivmedel. De flesta rena elbilarna, alltså de som inte är hybrider och har ett annat bränsle, har idag en räckvidd på 20-50 mil – beroende på märke och hur bilen körs (källa). Samtidigt visar statistiken att ungefär hälften av bilresorna i Sverige är kortare än 5 kilometer (källa), där räckvidden inte är ett problem på något sätt. Om elbilen körs på egenproducerad solel blir den också mycket billig i drift.

Mer användning av solelen

Det finns flera alternativ som kan ligga till grund för hur en vill dimensionera sin solcellsanläggning, exempelvis skatter och regelverk, stödsystem, säkringsstorlek eller tillgänglig takyta. Det är inte ovanligt att byggnadens elbehov är en anledning till att begränsa solcellsanläggningens storlek, där en inte vill producera mycket mer el än vad en kan använda. Genom att skaffa laddplatser för att ladda elbilar ökar elbehovet och det är möjligt att få mer användning av solelen. För företag med verksamhet dagtid är detta extra fördelaktigt, eftersom både företagets och de anställdas elbilar kan laddas på arbetsplatsen under tiden då solcellerna producerar som bäst. Det är verkligen en arbetsgivare med förmåner för framtiden!

Framtida användning av inkopplade elbilsbatterier

Elektrifieringen av industri och transporter, digitalisering, urbanisering och en större andel förnybart leder till att elsystemet framöver behöver vara mer flexibelt för att upprätthålla stabilitet och försörjningstrygghet. Batterilager kan här utgöra en möjlighet att balansera byggnadens energisystem och elnätet genom att laddas upp eller mata in el på elnätet utifrån behov. Även batterierna i elbilar skulle kunna användas till sådana balanstjänster, så kallat Vehicle to grid (V2G). I synnerhet i kombination med solceller och en smart styrning finns goda chanser att stötta elsystemet med batterilager. Här finns samtidigt möjligheter till besparingar i nätavgifter genom att hålla ner effekttoppar och minska risken för att fastigheten behöver säkra upp vid installation av många laddplatser. Det finns också möjligheter till intäkter genom att erbjuda stödtjänster till elnätet, både för tjänster redan idag som frekvensreglering och på framtida flexibilitetsmarknader.

Redan nu finns tekniska möjligeter både i fordonen och i laddplatserna. Det är snarare en juridsik fråga om ansvar och försäkringar som fortfarande utreds. Det går att använda standarden IEC 15118 för att installera laddplatser som för förberedda för att kunna ladda upp och ur batterier i elbilar. Läs mer om Vehicle to grid här.  

Hur mycket solceller behövs?

En fråga vi kan ställa oss är: hur mycket räcker solcellerna till? Hur mycket solceller behövs för att driva en normalt använd elbil på årsbasis?

Här är ett räkneexempel. Den genomsnittliga körsträckan för svenska personbilar 2019 var 1171 mil (källa & källa). Med ett ungefärligt elbehov på 2 kWh/mil motsvarar detta 2342 kWh. Detta elbehov kan du producera på årsbasis med cirka 15 kvadratmeter solceller, alltså bara 8 st solpaneler.

Läs mer:

Framtidens solels hemsida om lagring, laddning och smarta elnät

Checklistor med mera för att installera laddplatser