En pilotstudie genomförd av Energimyndigheten visar att solceller är en god investering för företag!

Energimyndigheten har intervjuat tio företag som har installerat solel och samtliga företag anser att deras solcellsanläggningar är lönsamma. Sex av de  intervjuande företagen har installerat solceller på taket och fyra har byggt solcellsparker. Resultatet av studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el generellt sett är mer lönsamma.

Läs mer om studien här