Framtidens Solel

Energiförsörjning året om på öar i skärgården

Bild över Utklippan fyrplats, Blekinge Skärgård. ​FOTO: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock

Begrepp som mikronät, ö-drift och autonoma anläggningar är ett hett samtalsämne inom energibranschen. Det rör sig om anläggningar som, åtminstone i teorin, kan kopplas bort från det allmänna elnätet. En sådan anläggning ligger som en isolerad ö, därför kallas det ibland ö-drift. En autonom anläggning (”off-grid” på engelska) behöver en eller flera energikällor så som solceller eller vindkraftverk, samt någon form av energilagring.

Möjligheter till el året runt på skärgårdsöar

Statens fastighetsverk (SFV) har anlitat konsulterna Elin Elmehag och Joachim Wallenstein från ingenjörs- och designföretaget ÅF. Elin och Joachims uppgift är att se hur det skulle kunna vara möjligt att bygga autonoma elnät på historiska fyrplatser som ligger på öar långt ut från land – ö-drift på riktigt!

Avlägset med gamla kablar

Utmaningarna är stora eftersom fyrplatserna ligger avlägset på öar med begränsad yta och mycket stora natur- och kulturhistoriska värden. Dessa fyrplatser används numera främst sommartid av besökare, sjöfolk och fågelskådare. De fick elektricitet för över sjuttio år sedan när fyrarna skulle sprida sitt vita ljus till fartyg och båtar. Nu är kabeln till fastlandet är i ett mycket dåligt skick. Att ersätta en sådan kabel kan kosta mer än 1 miljon kronor per kilometer, beroende på de lokala förutsättningarna. Det finns alltså mycket pengar att spara, även om utmaningarna är stora.

Solcellsdrivet system

Energibehovet på fyrplatserna är störst från mars till september, eftersom det är mest aktivitet då. Vintertid förbrukar anläggningarna mindre, eftersom värmen i byggnaderna sätts ner och utrustning som glassfrysar stängs av. Därför passar solceller bra som energikälla, men de behöver kompletteras med en lösning för långtidslagring av energin för att kunna täcka energibehovet under den mörkaste perioden på året. 

​Lösningen

Lösningen som konsulterna har kommit fram till är ett energisystem med solceller som produktionskälla. Batterier står för korttidslagring av energi, och kan täcka behovet nattetid och för enstaka molniga dagar. All överproduktion går vidare till en vätgasgenerator som med hjälp av elektrolys producerar vätgas från avsaltat havsvatten. Vätgasen lagras i tankar på plats och kan sedan användas när elproduktionen från solcellerna inte räcker till.

En optimering av systemen

Det är viktigt att optimera systemet så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt och samtidigt kännas bra för besökare, fågelliv och kulturhistoriker. Resultatet är ett förslag som bygger på solceller optimerade för vintersol (75 graders lutning), uppkopplad styrning via mobilnätet och besparingsåtgärder för att minska elförbrukningen vintertid. Arbetet pågår för att säkra finansiering till systemet som beräknas kunna installeras våren 2020, om Riksantikvarieämbetet ger tillstånd.

Lena Tasse, Energikontoret Östergötland

Vill veta mer?
Klicka på den här länken så berättar konsulterna på ÅF mer. 

Bild på skärgården omringat av vatten