Framtidens Solel

Energimyndigheten: Det ska vara enkelt att installera solceller

Mallarna har tagits fram för att göra det enkelt för kommersiella aktörer att installera solceller – och få hög kvalitet på installationen. De visar vägen från förstudie, anbudsförfrågan och leverantörsunderlag till anbud, avtal, installation, driftsättning och slutbesiktning. För den som söker oberoende rådgivning, eller hjälp med att använda Energimyndighetens mallar, går det att vända sig den kostnadsfria kommunala energi- och klimatrådgivningen, eller till oss inom projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.

Länk: Mallar för inköp av solceller, kommersiell aktör (Energimyndigheten)
Länk: Kontakta oss inom Framtidens solel inom östra Mellansverige

Tre personer som sitter framför datorer