Energimyndigheten: Det ska vara enkelt att installera solceller

Behövs bygglov? Vilken taklutning är bäst? Och hur lång bli återbetalningstiden? Solceller är en god investering för små och medelstora företag som vill sänka sina långsiktiga kostnader, stärka sin konkurrenskraft och bli mer hållbara. Men att som beställare av solceller ställa rätt krav och tolka offerter kan vara en utmaning. Nu finns mallar som hjälper kommersiella aktörer vid inköp av solceller.

Mallarna har tagits fram för att göra det enkelt för kommersiella aktörer att installera solceller – och få hög kvalitet på installationen. De visar vägen från förstudie, anbudsförfrågan och leverantörsunderlag till anbud, avtal, installation, driftsättning och slutbesiktning. För den som söker oberoende rådgivning, eller hjälp med att använda Energimyndighetens mallar, går det att vända sig den kostnadsfria kommunala energi- och klimatrådgivningen, eller till oss inom projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.

Länk: Mallar för inköp av solceller, kommersiell aktör (Energimyndigheten)
Länk: Kontakta oss inom Framtidens solel inom östra Mellansverige