Framtidens Solel

Företagsstöd inom projektet

Har du idéer på att satsa på en mer ovanlig eller innovativ solcellslösning? Eller vill du investera i solceller men med en ny affärsmodell? Känns det svårt och komplicerat? Vi på Framtidens solel kan stötta dig med utmaningar som kommer med nya och innovativa idéer!