Förnyat stöd till installation av solceller

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som vill i investerar i solceller har nu möjlighet att söka stöd från länsstyrelserna i landet. Regeringen har avsatt 225 miljoner till det statliga stödet under 2017.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Se pressmeddelande från Energimyndigheten »