Fortsatt stark ökning av solcellsmarknaden under 2017

IEA-PVPS årliga marknadsrapport ’National Survey Report of PV Power Applications in Sweden’ finns nu tillgänglig för en upplyftande läsning. Den visar att även 2017 var ett lovande år för solcellsmarknaden som fortsatte växa starkt.

Rapporten sammanställer den svenska solcellsmarknadens utveckling fram till och med 2017. I denna rapport analyseras och rapporteras det bland annat om den installerade effekten, stödsystem och regelverk, prisutvecklingen samt den svenska solcellsindustrins utveckling.

Under året installerades det 117,6 MWp, en ökning med 50 procent jämfört med de 78,6 MWp som installerades 2016. Det innebär att den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 57 procent, från 204,7 MWp i slutet av 2016 till 322,4 MWp i slutet av 2017.

De 322,4 MWp som fanns installerade vid årsskiftet ger uppskattningsvis 310 GWh eller 0,3 TWh el per år, vilket än så länge är en liten del (0,4%) av de 70,7 TWh el som vi använde i bostäder och service under 2017.

Solcellsmarknaden förväntas fortsätta växa snabbt de närmaste åren. De sjunkande priserna, införandet av skattereduktionen för mikroproducenter, budgetökningen i solcellsstödet, de pågående reformerna för att minska de administrativa bördorna för investerare och det ökande intresset från elbolagen gör det mer och mer attraktivt för privatpersoner och företag att investera i solceller.

En kort svensk sammanfattning finns här »

Fler grafer, grunddata, analyser med mera finns i rapporten som går att ladda ner här »