Förtydligande om solcellsstödet i vårändringsbudgeten

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en utökning av stödet för installation av solceller. Ytterligare 200 miljoner tillsätts under 2021 och 2022, men detta innebär inte att stödet förlängs efter 31 december 2020. Företag måste fortfarande ansöka och färdigställa installationen under 2020 för att kunna använda stödet.

Bilden visar tussilagos - precis som vårbudgeten ett riktigt vårtecken.

Bild av Merja Partanen från Pixabay

Den 15 april överlämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget. De föreslår exempelvis en utökning av investeringsstödet till solcellsanläggningar för att möjliggöra att fler kan beviljas stöd. Enligt budgeten gäller de tillsatta pengarna 100 miljoner kronor per år för 2021 och 2022. 

Ännu oklart om solcellsstödet kommer att finnas efter 2020

Enligt förordningen som beskriver reglerna kring investeringsstödet är det möjligt att få investeringsstöd för projekt som slutförs senast 31 december 2020. Eftersom det inte finns något förslag på förändring av förordningen gäller detta slutdatum även fortsättningsvis för installationerna. De pengar som tillsätts under 2021 och 2022 innebär därmed i nuläget inte en förlängning av stödet efter 2020, utan det möjliggör att göra utbetalningar även under 2021 och 2022 för de installationer som har slutförts under 2020. Detta kan vara relevant på grund av tiden det tar för handläggning samt då privatpersoner också kan söka stödet retroaktivt, alltså att installationen har slutförts men att ansökan till stödet kommit in lite senare. Att söka retroaktivt är ingen möjlighet för företag, där installationen inte får ha påbörjats innan ansökan har kommit in. 

Teknisk omläggning är anledningen till de tillsatta pengarna

Detaljer i propositionen kan ni hitta här. Regeringen beskriver där mer om anledningen till de tillsatta pengarna för 2021 och 2022. Där står att det ofta har setts en fördröjning mellan anslagen för solcellsstödet och den faktiska utbetalningen, där den faktiska utbetalningen ofta sker långt senare än beslutet om stöd. Skillnaden redovisas som ett anslagssparande. Regeringen avser att besluta om indragning av anslagssparandet motsvarande de medel som inte beräknas utbetalas under 2020, och att de istället ska budgeteras för 2021 och 2022. De skriver ”Den tekniska omläggningen påverkar således inte det totala utrymmet för att bevilja och utbetala stöd till solceller och energilagring”. 

Vad gäller för mig som vill söka stödet?

För den som vill söka solcellsstödet gäller alltså fortfarande att installationen ska utföras under 2020 för att det ska vara möjligt att få stödet. Företag, som måste söka stödet innan solcellsinstallationen har påbörjats, måste därmed både söka stödet och färdigställa installationen under 2020. 

Läs mer: