Framtidens solel på konferensen Sol-el

Projektet Framtidens solel deltog den 14-15 mars på Teknologisk instituts konferens Sol-el. Här diskuterades vad som är på gång inom solenergi och hur fler ska få nytta av denna förnybara energikälla.

Solenergin är på stark frammarsch, och utbyggnaden går snabbare än någonsin både i Sverige och internationellt. Konferensens första talare, Johan Lindahl, visade dessa trender och pekade på att solel utmärker sig med tre stora fördelar; det är möjligt att ha storskaliga parker, solpanelerna kan massproduceras och därför bli väldigt billiga och solcellsinvesteringar har låga risker eftersom anläggningarna inte har rörliga delar och inte behöver bränsle. Dessa fördelar tillsammans är något som inte finns för andra energislag och är något som gör det så genomslagskraftigt.

På konferensen belystes också olika aktörers perspektiv; vad som driver en fastighetsägare att investera i solenergi och vilka tak som lämpar sig, vad kommuner ska tänka på när det gäller upphandling och solel och hur offentliga aktörer kan dra nytta av varandra genom att delta i nätverk. Bengt Stridh presenterade en investeringskalkyl som ska göra offerter från solcellsleverantörer mer jämförbara ( läs mer här » ).

Flera företag gavs också chansen att presentera sitt arbete inom solel; Midroc Property Development berättade om solenergin som en del av företagets hållbarhetstänk och vinsterna med ett smart energisystem, och Akademiska hus visade hur fastighetsägare kan involvera och samverka med sina hyresgäster i energifrågor. SolTech Energy pratade om byggnadsintegrerade solceller och hur solceller kan vara en del av själva byggnaden.

I projektet tar vi till oss av dessa insikter och fortsätter vårt arbete för att främja solcellsinvesteringarna i Östra Mellansverige. Vi hoppas att allt fler ska se potentialen och dra nytta av egenproducerad, förnybar el!