Framtidens Solel

God Jul och Gott Nytt År Önskar Framtidens Solel!

Vi som arbetar i projektet Framtidens Solel vill hälsa alla våra samarbetspartners, företagare som vi varit i kontakt med, kommun-, region-, och länsstyrelseanställda en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi har under året ställts inför många utmaningar och hinder som kommit i vår väg. Den enskilt största utmaningen har såklart varit att hantera pandemin. Vi har dock lyckats ställa om våra arbetssätt och framgångsrikt fortsatt vårt arbete genom att ta lite andra vägar. Ett exempel är att våra webbinarier varit otroligt lyckade med ett stort antal besökare, inte bara från vårt upptagningsområde utan också från stora delar av landet. Vi har på så sätt lyckats nå ut med information om solel till väldigt många fler än om vi hade gjort fysiska träffar. Vi har också fått möjlighet att arbeta mer med analyser, studier och rapporter kopplat till solel. Bland annat har vi gjort studier om kommunala solkartor, studie i batterilager för företagare och uppdaterat vår checklista för offertunderlag.

Under året som gått har vi fått tillskott i arbetsgruppen i form av Emina Radetinac och Emil Eriksson. Två kompetenta och drivande personer som har lyft arbetsgruppen. Dessvärre har vi också några tapp då vår projektledare Ranko Simic slutade sin tjänst i höstas, Jens Gottfredsson slutade i våras och Ylva Gullberg kommer att sluta efter årsskiftet. Väldigt stora tapp som blir svåra att täcka upp för, stort tack till er!

Vi vill även passa på att säga att solelsbranschen går fortsatt starkt framåt. Under 2019 ökade antalet anläggningar kraftigt och vi har under 2020 sett att solcellsparker blir större och kommer i framtiden att spela en viktig roll för vårt elsystem.

Vi säger återigen God Jul, och hoppas på ett 2021 med många solcellsinstallationer!

Julgran ståendes i skog med snö.