Hur ser rådgivningen om solel till företag ut?

Hur ser rådgivningen om solel till små och medelstora företag ut idag? Hur skulle den kunna förbättras? I rapporten som vi nu publicerar kan man läsa mer om det här. En av de viktigaste slutsatserna är att det finns behov av rådgivningsmaterial som är specifikt framtaget för och riktar sig till små och medelstora företag.

Läs rapporten här »