Hur ska vi få in fler på andelsägd solel?

En blandning av aktörer – solcellsföretag, elbolag, kommuner m.fl. – samlades på torsdagskvällen i Lindesberg. Här diskuterades hinder och möjligheter samt de lokala förutsättningarna för att få drivkraft för andelsägd solel.

Energikontoret Region Örebro län och Coompanion bjöd in till en träff för att se på de lokala möjligheterna för andelsägd solel. Fördelarna med solel var klara, men för andelsägande sågs vissa hinder. Till exempel påverkas ekonomin av försäkringskostnader och administration för ekonomiska föreningar, och även skattereglerna för att överföra el från solceller till att tas ut på en annan plats på elnätet kan minska intresset. Här väntas en utredning från regeringen som ska se över möjligheterna för en skattereduktion för andelsägande som skulle kunna förbättra möjligheterna.

Också fördelar med andelsägd solel identifierades; att det gav möjligheter att nå andra målgrupper, till exempel sådana som inte har så mycket pengar själva men som vill göra det de kan för att öka förnybar energi. Det sågs också stora möjligheter för företag med andelsägd solel då det fungerar som marknadsföring och ger ett stärkt varumärke.

Håll ögonen öppna för fler träffar inom andelsägd solel, vi kommer snart till din kommun!