Inspirationsfilmer om solel

För tillfället pågår inspelningen av fem kortfilmer inom ramen för projektet Framtidens solel. Syftet med filmerna är att att på ett informativt och visuellt manér öka kunskapen och medvetenheten kring solel hos små och medelstora företag men även andra relevanta aktörer.

Filmerna lyfter fram aktörer i olika branschers som har vågat satsa på solel för att inspirera andra, främst företagare, till att investera i solel. 

Ni kommer att se få mer från dessa företag

Örebro län
Se filmen här »
Beyondx
Hemsida: http://www.beyondx.se/

Uppsalaregionen
Se filmen här »
Industriområdet i Vaksala Eke, fastighetsägare Ihus AB
Hemsida: http://ihus.energiinfo.se/

Östergötland
Se filmen här »
Kronhjortsgården
Hemsida: http://www.kronhjorten.se

Västmanland
Se filmen här »
Gillberga gård i Dingtuna utanför Västerås
Facebooksida: https://www.facebook.com/pages/Gillberga-G%C3%A5rd/467732469996910

Mälardalen
Se filmen här »
Solcellparken i Kjula
Hemsida: http://www.klarafastigheter.se