Lantbrukare i Kvicksund installerar Mälardalens största solelanläggning för lantbruk

En lantbrukare i Kvicksund installerar just nu Mälardalens största solelanläggning på ett lantbruk, i alla fall vad vi känner till. De använder fem olika tak på gården som har som huvudnäring att föda upp kycklingar. Anläggningen är på ca 400 kW, d v s cirka 2 500 kvadratmeter stor. Om allt går som planerat tas den i drift runt månadsskiftet april-maj.