Linköpings kommun tar fram en handlingsplan för solel

Linköping är bra på solel och tillhör de kommuner som har mest solel i hela landet. Ambitionen är att bli ännu bättre och därför håller Linköpings kommun på att ta fram en handlingsplan för solel.

På bilden syns Caroline Eliasson och Magdalena Fallde från Linköpings kommun, samt Daniel Kvist och Lena Tasse från Energikontoret Östergötland.
Caroline Eliasson och Magdalena Fallde från Linköpings kommun, samt Daniel Kvist och Lena Tasse från Energikontoret Östergötland. I arbetsgruppen kommer också ingå Robert Klasson, energirådgivare i Linköpings kommun. FOTO: Energikontoret Östergötland.

Nu inleder Linköpings kommun ett samarbete med Energikontoret Östergötland inom ramen för projektet Framtidens solel. Målet är att ta fram en handlingsplan för solel. Linköping är bra på solel och tillhör de kommuner som har mest solel i hela landet. Ambitionen är att bli ännu bättre, och kommunens miljöstrateger har fått i uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan med förslag på åtgärder och insatser som kan främja utbyggnaden av solel i kommunen. Sedan tidigare finns det ett Solelprogram, och enligt detta är målet att Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad soleffekt. Produktionen av solel ska utgöra minst 5 % av elanvändningen i Linköping år 2025, och minst 20 % av elanvändningen år 2040.

Handlingsplanen klar hösten 2020
Linköpings kommun är en av deltagande organisationer i projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige, som leds av Länsstyrelsen i Östergötland. Arbetet med att ta fram handlingsplanen kommer delvis att göras inom ramen för projektet, med hjälp av den expertkunskap som finns att tillgå i projektgruppen. Handlingsplanen beräknas bli klar under hösten 2020.