Lönsamhet med batterilager för små och medelstora företag

Ny rapport - 
Elsystemet och hur vi använder elen är i ständig förändring. När Sverige går mot ett fossilfritt elsystem med intermittenta energikällor ställer det krav på robusthet och ändrade beteenden. En viktig del av vårt elsystem är, och kommer att vara lagring. Lagring i batterier har på de senaste åren fått ett uppsving, mycket tack vare fordonsindustrins övergång till el. Att lagra el i batterier är idag relativt ovanligt men ökar stadigt.

Av bakgrund till detta har Framtidens Solel under våren 2020 arbetat med att ta fram en rapport om lönsamhet i batterilager för små och medelstora företag. Rapporten beskriver hur ett batterilager kan användas, och vad det kan innebära ekonomiskt för en verksamhet. I grund och botten lagrar ett batteri el, men det kan styras efter vad som är mest lönsamt. Ett batteri kan till exempel användas för att öka egenförbrukningen av el från en solcellsanläggning eller att dämpa effekttoppar. Läs om detta och om verksamheter som har installerat batterilager i rapporten som finns HÄR.