Framtidens Solel

Nätverksträff för kommuner

Energi- och klimatrådgivare från ett dussin kommuner samlades i Linköping för att prata om solelsteknologi. Temat för dagen var ”nationella mål på lokal nivå, solelen i systemet".
 

Känsliga solelspaneler

Bland annat fanns Samar Nath från IBC Solar med och berättade hur viktigt det är att ha en gedigen kontroll av solelspaneler.
– Solpaneler är superkänsliga, de kan se hela ut men med röntgen går det att notera hur ett knä har tryckts mot, berättade Samar Nath.
Med metoden DIN ISO 2859-1 kontrolleras sådant som om solpanelerna har tippats vid överlämning från lastbil eller om tyngder ovanpå har tryckt sönder något.
För att solpaneler ska fungera väl har det också med koppling och placering på byggnader. Bland annat efterfrågades att skorstenar och ventilationsutlopp skulle placeras på skuggsidan.
– Stadsplanerare! Varför sätter ni grunkor på nya byggnader på solsidan där solpaneler skulle kunna sitta, undrade Samar Nath.

 

Det är fullsatt av åhörare som lyssnar på någon som pratar om solpaneler.
Samar Nath från IBC Solar, talade om olika sätt att kontrollera så att solpaneler höl
l måttet och fungerade bra. Foto: C. Emenius
 

Strömutjämnare

En annan föreläsare var Thorbjörn Wolf från företaget Ferroamp. Han berättade om deras strömutjämnare ”EnergyHub System” 
– En pryl som bestämmer vart elen ska komma ifrån och jämnar ut nivåerna, berättade Thorbjörn Wolf.
När det börjar bli effektbrist på elnätet, är det tacksamt att kunna omfördela elen till olika strömanvändare så den är mera jämn fördelad.
– Efter 4-5 års användning så är dosan intjänad, konstaterade Thorbjörn Wolf som också berättade om möjligheten att dela överskott av energi mellan byggnader så kallat ”power share”.
 

Mer samverkan politiker och tjänstepersoner

På nätverksträffen fanns personer från Uppsala i norr till Mjölby i söder.
– Det var en givande dag med intressanta föreläsningar. Lite synd att jag var den enda politikern på plats eftersom det är ett bra forum för diskussioner om hur vi ska jobba tillsammans med utvecklingen av solenergin, sa Tommy Kragh, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Bergslagen.
 
Två män i skjorta står utanför en byggnad.
Tommy Kragh, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Bergslagen,
samt Daniel Kvist från Energikontoret Östergötland. Foto: C. Emenius
Powerpoint presentation framför publik