3 procent av svenskarna producerar egen solenergi

Nu har 3 procent av svenskarna en solenergianläggning och över hälften tror att de kommer att äga en solenergianläggning inom tio år. Det skriver Svensk Solenergi efter en ny undersökning.

Intresset för solenergi fortsätter att växa. Tidigare undersökningar har visat att solel är Sveriges mest populära energislag. Nu visar en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av branschföreningen Svensk Solenergi att 3 procent av svenskarna redan har en solenergianläggning. Dessutom tror över hälften av svenskarna att de kommer att äga en egen solenergianläggning inom tio år.

  • Det stora intresset för solenergi kan bero på att det är en bra åtgärd för miljön samtidigt som det minskade priset har gjort det mer lönsamt att investera, säger Ylva Gullberg, koordinator för projektet Framtidens solel i Örebro län.

Resultatet från undersökningen visar dock att det fortfarande finns brist på kunskap och kvarstående myter kring solenergi. Exempelvis tror 53 procent att det svenska vädret gör solenergi ekonomiskt ointressant.

  • Solinstrålningen i Sverige är jämförbart med norra Tyskland, där de producerar mycket mer solenergi än här. För de flesta finns goda förutsättningar för en lönsam solenergianläggning, menar Ylva Gullberg.

Läs original-nyheten här: https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2020/nu-har-3-procent-av-svenskarna-en-solenergianlaeggning

Här slår projektet hål på sex vanliga myter om solenergi i Sverige: http://framtidenssolel.se/nyheter/sex-vanliga-myter-om-solenergi-i-sverige-/