Framtidens Solel

Ny medarbetare till projektet – Välkommen Milian!

Milian Nelzén är ett nytt tillskott till projektet och arbetar på Energikontoret Östergötland. På Energikontoret Östergötland är han inblandad i projekt där han fokuserar på förnybar energi i form av solel, stödja den regionala utvecklingen av en smartare energianvändning i fastigheter samt stödja den regionala utvecklingen mot en fossilfri transportsektor.

Milian är civilingenjör med en master inom Energi- och Miljöteknik. Han har tidigare arbetat på Linköpings universitet med att främja utvecklingen av industriell och urban symbios (IUS) för en ökad cirkulär ekonomi. IUS handlar om att mer effektivt utnyttja outnyttjade resurser, såsom energi och material, genom intersektionell samverkan mellan flera olika företag och organisationer. Han har även varit med och arbetat fram material till en nylanserad plattform för industriell och urban symbios, från Linköpings universitet.

Milian Nelzén

Varmt välkommen till projektet säger vi på Framtidens solel!