Ny statistik visar att mest nätansluten solel finns i storstadsregionerna

I Sverige finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på över 140 000 kW. Drygt 40 procent av anläggningarna finns i Västra Götalands län, Stockholms län eller Skåne län.

Det gör att vissa län har en relativt hög installerad effekt jämfört antal anläggningar i det länet.

I hela riket anges att 140 862 kW var installerat i 10 352 anläggningar vid utgången av 2016, vilket motsvarar 14,1 W per invånare. 87% av anläggningarna har en installerad effekt på mindre än 20 kW och de svarar för 52% av den totala installerade effekten. Endast tre anläggningar har en installerad effekt som överstiger 1 000 kW.

Statistiken som är framtagen av Energimyndigheten och SCB hittar du här »