”Om man har goda förutsättningar och bra tak, så varför inte?”

Stora Hycklinge gård nära Kisa i södra Östergötland startade sommaren 2019 en solcellsanläggning. Takets 140 solpaneler genererar el för gårdens årsförbrukning
på 40 000kWh.

I ett böljande landskap långt från vägen och större orter, finns en grusväg. Den leder fram till ett hägn för ett hundratals hjortar. Hönsgård och bostadshus omgärdas av 80 hektar skog. Det här är Stora Hycklinge Gård i södra Östergötland.

Inspirerad av solel

När grannen investerade i solpaneler började lantbrukare Göran Nilsson också på att fundera i samma banor. Det blev avgörande när det fanns ett solcellsstöd.
– Jag tror att elpriset kommer att stiga, så jag tycker man ska satsa så mycket man kan om man har goda förutsättningar, säger Göran.

Täcker årsförbrukningen

De 140 solpanelerna tar upp en yta på 233kvm av totalt nästan 500kvm ladugårdstak. De beräknas producera lika mycket som gårdens elbehov av 40 000kWh på årsbasis. Elen går till ventilation, spannmålstork, el för frysboxar, stängsel och paketering. Produktionen sattes igång tidig sommar 2019 och samma höst kom det 30-procentiga stödet utbetalat.

Processen att installera

Göran tog hjälp av rådgivare för att fylla i ansökningsdokument. Han frågade om flera prisförslag från olika solinstallatörer.
– Begär in minst tre offerter, för det finns en del lycksökare också, råder Göran.

Så det finns bra stöd att få för den som funderar på att investera i solpaneler.

Varumärkesstärkande

Göran producerar ägg, isterband, kött och annat på reko-ringar och marknader runtom i bygden.
– När jag säljer så påtalar jag för kunderna att jag
försöker leva med naturen och solpaneler, köra på talldiesel och så vidare. Det tror jag är varumärkesstärkande, säger Göran.

Miljövänlig investering

Göran är nöjd med sin investering. Den är en del av hans varumärke och den kommer vara en pålitligt energikälla i en osäker energiframtid.
– Det är ju den mest miljövänliga elproduktionen vi kan skaffa och ha, som påverkar vår natur minst. Så om man har goda förutsättningar och bra tak, så varför inte, avslutar Göran.

Bilden visar solpaneler på ett ladugårdstak. Solen skiner och det är skymning.

Text och bild
Länsstyrelsen Östergötland